Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:53 (2021-2022)
Innlevert: 15.10.2021
Sendt: 18.10.2021
Besvart: 26.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Frank Edvard Sve (FrP)

Spørsmål

Frank Edvard Sve (FrP): Vil samferdselsministeren sørge for at også dei mest kostbare ferjestrekningenes får gratis ferjer?

Begrunnelse

FrP har ved fleire anledningar fremma framlegg om gratis ferjer i heile landet.
Det vert i ulike medier hevda at ny regjering utgått frå Sp og Ap vil halvere ferjeprisane, og innføre gratis ferjer for øysamfunn og samband under 100 000 passasjerer.
Det vert hevda at ferjekostnadane er greinalaust dyr spesielt på store og dyre ferjesambanda slik som Molde- Vestnes, Hareid-Sulesund med svært stor trafikk.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Hurdalsplattforma gjeld for komande fireårsperiode. Regjeringa vil koma tilbake til oppfølging av spørsmål knytta til reduserte ferjetakstar i tillegget til statsbudsjettet for 2022, som vil verta lagt fram om kort tid.