Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:37 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 15.10.2021
Besvart: 20.10.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Vil regjeringen garantere for at alle 20 nyopprettede polititjenestesteder får minst ni faste ansatte i 100 prosent stilling, og når kan dette skje?

Begrunnelse

Ifølge NRK lovte Senterpartiet den 8. september 2021 at det skulle opprettes 20 nye polititjenestesteder med minst ni fast ansatte. Hurdalserklæringen nevner opprettelsen av nye polititjenestesteder, men sier ikke noe om antall ansatte ved disse.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Regjeringen styrer på grunnlag av Hurdalsplattformen. Her går det fram at regjeringen vil opprette tjue nye polititjenestesteder på steder der det er et lokalt ønske om det, og geografiske faktorer eller kriminalitetsbildet tilsier det. Arbeidet skal starte i 2022. Det går også fram at regjeringen vil sikre en minimumsbemanning per tjenestested.