Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:24 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 15.10.2021
Besvart: 27.10.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Hans Andreas Limi (FrP)

Spørsmål

Hans Andreas Limi (FrP): Norsk Realfagsgymnas i Sandvika har vært i drift i flere år, og er blant Norges beste skoler, noe blant annet resultatene fra nasjonale prøver viser. I Hurdalsplattformen skriver Regjeringen at den vil «Stramme inn privatskuleloven ved å fjerne profilskular og yrkesfagopplæring som godkjenningsgrunnlag for statstilskot».
Betyr dette at Norsk Realfagsgymnas vil miste godkjenningen, og anser statsråden NRG som en uønsket skole?

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Norges Realfagsgymnas AS ble godkjent i 2017 etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav i) særskilt profil. Skolen er godkjent for inntil 225 elever. Totalt er det godkjent 31 profilskoler.

Støre-regjeringen har som mål å styrke vår felles, offentlige skole. Det følger av Hurdalsplattformen at regjeringen ønsker å stramme inn privatskoleloven ved å fjerne profilskoler og yrkesfagopplæring som grunnlag for statstilskudd. Regjeringen ønsker også å styrke lokale folkevalgtes mulighet til å si nei til nye privatskoler og utvidelser ved eksisterende skoler. Jeg går nå i gang med arbeidet med å følge opp plattformen, og vil komme tilbake til Stortinget om saken på egnet måte.

Utover dette har jeg ikke noe ønske om å karakterisere verken Norges Realfagsgymnas AS eller andre godkjente skoler som uønskede. Regjeringen har en prinsipiell tilnærming til private skoler og baserer ikke sin politikk på resultater eller pedagogisk praksis ved enkeltskoler.