Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Dokument nr. 15:1757 (2020-2021)
Innlevert: 23.03.2021
Sendt: 24.03.2021
Besvart: 07.04.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Hvor mange husstander i spredtbygde strøk vil få bredbånd som en direkte følge av rabatten for distriktsutbygging i den kommende 5G-auksjonen?

Begrunnelse

I forbindelse med den planlagte 5G-auksjonen til høsten har regjeringen varslet «en historisk satsing» på høyhastighetsbredbånd i distriktene, i form av en slags byttehandel med tilbyderne av mobiltjenester som ønsker tilgang på 5G-frekvensene som skal auksjoneres bort. I sum kan selskapene få inntil 560 millioner i rabatt, mot at de bygger ut høyhastighetsbredbånd (100 Mbit/s) for minst tilsvarende beløp i distriktene. Nkom skal utarbeide en liste med adresser som rabatten kan knyttes til. Hvis hele den maksimale rabatten skal bli utløst må alle kjøperne av frekvenser ta i bruk regjeringens rabattordning.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Som representanten Njåstad viser til, har regjeringen besluttet at i forbindelse med den kommende 5G-auksjonen, skal nye innehavere i 2,6 GHz- og 3,6-båndene kunne velge å påta seg forpliktelse til å bygge ut trådløst bredbånd med høy hastighet i distriktene, mot reduksjon i auksjonsprisen. Dette er et målrettet tiltak for økt bredbåndsutbygging i distriktene, og totalt åpnes det for å gi 560 millioner kroner i prisreduksjon mot utbygging av trådløst bredbånd i distriktene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har innhentet en beregning fra konsulentselskapet Analysys Mason av kostnader knyttet til fremtidig utbygging av bredbånd med minst 100 Mbit/s nedlastingshastighet til alle husstander i Norge. Beregningen tar utgangspunkt i utbygging av trådløst bredbånd, delvis basert på det eksisterende nettet til mobiltilbyderne i Norge, og basert på dekning i 2020. Beregningene indikerer at gjennomsnittlig etableringskostnad per kunde i forbindelse med realisering av slikt trådløst høyhastighetsnett i intervallet 95 prosent til 98 prosent befolkningsdekning, ligger på mellom ca. 12 000 kroner og ca. 16 000 kroner per dekket husstand. Med utgangspunkt i dette, vil jeg anslå at 560 millioner kroner vil kunne være tilstrekkelig til at det etableres nytt trådløst høyhastighets bredbånd til mellom 35 000 og 45 000 husstander.

Det må understrekes at anslaget er beheftet med usikkerhet.