Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:2068 (2019-2020)
Innlevert: 28.06.2020
Sendt: 29.06.2020
Besvart: 02.07.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Den 23. juni 2020 vedtok det nederlandske parlamentet å anmode myndighetene om å fremskynde avvikling av minkfarmer i Nederland fra 2023 til utgangen av inneværende år grunnet påvist smitte av covid-19 hos mink. Fram til 12. juni hadde 570 000 mink blitt avlivet grunnet smitte på 13 farmer. Det har nå vist seg at covid-19 ikke bare smitter fra mennesker til dyr, men at minst to ansatte på nederlandske minkfarmer har blitt smittet av mink. Vil statsråden ta initiativ til raskere avvikling av næringen i Norge som følge av dette?

Begrunnelse

For å unngå at tusenvis av mink skal innebære en smittepool, har det nederlandske parlamentet nå vedtatt at det skal jobbes for at den vedtatte avviklingsprosessen nå fremskyndes og at det skal tilbys en god kompensasjonsordning for minkbønder med oppfordring om tidlig avvikling. Det ble også flertall for å opprettholde forbudet mot transport av mink og nyinnsett av mink på farmer som har måttet avlive besetning med mink grunnet smitte.
Det er nå også påvist smitte av covid-19 på minkfarm i Danmark. Ifølge næringsmiddeltilsynet kan minken få alvorlig pusteproblemer og dø som følge av koronaviruset. Hele besetningen blir nå avlivet.
Det er viktig nå å ta ansvar for at ikke minkfarmer er årsak til en spredningsbølge av covid-19 til dyr og mennesker. Det synes uansvarlig å avle dyr som risikerer å fødes til potensiell sykdom og masseavliving
Det er alarmerende at smitten brer om seg blant dyr på minkfarmer. Norge er omtrent i samme situasjon som Nederland i forhold til vedtak om avvikling av minkhold. Nå er det absolutt relevant å tenke at norske myndigheter er føre var og vurderer avvikling raskere enn vedtatt av Stortinget.

.
Se for øvrig:
https://sentientmedia.org/dutch-parliament-votes-to-close-mink-fur-farms-following-covid-19-outbreaks/
https://www.sciencemag.org/news/2020/06/coronavirus-rips-through-dutch-mink-farms-triggering-culls-prevent-human-infections
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202020/Covid-19-i-nordjysk-minkbesætning.aspx
https://www.adressa.no/nyheter/utenriks/2020/06/20/Dansk-hund-smittet-av-koronaviruset-22124673.ece

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Svar

Olaug Vervik Bollestad: Nederlandske myndigheter har tidligere meldt om koronasmitte i flere minkfarmer. Det rapporteres at man antar at det er covid-19 positive røktere/arbeidere som har smittet minken, og at det så har spredd seg videre i minkpopulasjonen ved disse gårdene. Det er også meldt om to tilfeller i Nederland der røktere mest sannsynlig er smittet av mink. De berørte minkfarmene er slaktet ut og sanert. Det er også blitt påvist covid-19 i en minkbesetning i Danmark som også blir sanert som et føre-var tiltak.Mattilsynet får informasjon om tilfellene i Nederland og har fått Veterinærinstituttet til å vurdere den tilgjengelige informasjonen. Veterinærinstituttets vurdering er at man ikke kan utelukke smitteoverføring med covid-19 fra røkter til mink i minkfarmer. I store minkfarmer med høy dyretetthet vil smittet mink kunne utgjøre en smittekilde for mennesker som steller dyrene. Basert på Veterinærinstituttets vurderinger anbefaler Mattilsynet fortsatt godt smittevern på minkfarmer for å hindre at mink utsettes for koronasmitte.Per i dag er det ifølge Mattilsynet ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med viruset som gir covid-19. Norsk mink vurderes derfor ikke i dag å utgjøre noen smittefare for mennesker. Sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet følger Mattilsynet situasjonen og faglige oppdateringer fra danske og nederlandske myndigheter. De vil gi tilpassede råd ved behov. Eventuelle tilfeller av coronavirus-infeksjon hos mink i Norge vil kunne håndteres/bekjempes med tiltak hjemlet i matloven.Jeg ser derfor ikke behov for å fremme forslag for Stortinget om endring av den overgangsperioden som er lovfestet i lov om forbud mot hold av pelsdyr.