Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1861 (2019-2020)
Innlevert: 09.06.2020
Sendt: 09.06.2020
Besvart: 16.06.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Jon Engen-Helgheim (FrP)

Spørsmål

Jon Engen-Helgheim (FrP): Hvorfor grep ikke politiet inn mot den ulovlige demonstrasjonen, og hva gjorde justisministeren for å forhindre at dette skulle skje?

Begrunnelse

Det er anslått at 10-15 000 personer tok til gatene under en demonstrasjon i Oslo fredag. Dette var et alvorlig brudd på smittevernbestemmelsene. De inngripende tiltakene som er innført og den felles innsatsen innbyggerne har deltatt i for å stanse smittespredningen, har som kjent dramatiske konsekvenser. Bedrifter går konkurs, folk har mistet jobben, barn har i ukevis vært hjemme, eldre har vært isolert og ensomme og folk har ikke en gang kunnet ta farvel med sine nærmeste ved livets slutt. Dugnadsånden har vært imponerende og rørende, men det har kostet.
Alt dette kan ha vært forgjeves fordi tusenvis av personer som ikke ofret fellesskapet og dugnadsånden en tanke, brøt restriksjonene.
Det er for undertegnede uforståelig at regjeringen tilsynelatende ikke har gjort noe for å forhindre denne skandalen. Politiet grep ikke inn og de grove bruddene på smittevernstiltakene ser ikke ut til å få konsekvenser. Det ville for eksempel vært naturlig å pålegge alle som deltok på demonstrasjonen hjemmekarantene for å forhindre smittespredning.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Covid-19-forskriften § 13 forbyr arrangementer på offentlig sted med mer enn 50 deltakere. Med arrangement menes idrettsarrangement, kulturarrangement og andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende. Demonstrasjoner er ikke nevnt spesielt.

Grunnloven gir et sterkt vern for retten til å si sin mening og til å demonstrere. Det gjelder også i koronasituasjonen. Dersom covid-19-forskriften skulle begrense denne retten måtte dette ha kommet klart frem. Politiet har derfor etter min vurdering rett i sin vurdering om ikke å gripe inn mot demonstrasjonen.

Det er uansett viktig å følge de generelle smittevernanbefalingene. Både statsministeren, helseministeren og jeg har derfor oppfordret alle – også under eventuelle demonstrasjoner – til å holde avstand og ta hensyn for å redusere risikoen

for smittespredning. Det er vår oppfordring at en i denne tiden finner andre måter å ytre seg på enn å samle mange mennesker tett.