Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1812 (2019-2020)
Innlevert: 03.06.2020
Sendt: 04.06.2020
Besvart: 11.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Statsråden beskriver i sitt svar til komiteen på spørsmål 12 til Prop. 38 S om E18, Vestkorridoren, endringene av de opprinnelige planene fra Statens vegvesen. ¨
Kan statsråden garantere for at det nye forslaget ikke gir økt kapasitet for privatbiler inn mot Oslo, eller er det kun bompengenivået som vil bestemme om vi når mulighet for å nå nullvekstmålet, eller reduksjon i privatbiltrafikken inn mot sentrum som Oslo har bestemt?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Etter utbyggingen av E18 Lysaker – Ramstadsletta vil antall kjørefelt på E18 over kommunegrensen mellom Bærum og Oslo ikke bli endret i forhold til dagens situasjon. Kapasiteten økes heller ikke på andre veier over kommunegrensen som følge av prosjektet. Etableringen av kollektivfelt i hver retning på E18 vil gi lavere kapasitet for biltrafikken sammenliknet med løsningen som er beskrevet i Prop. 38 S (2019-2020). Justeringen av E18-prosjektet innebærer at kollektivdelen styrkes ved etablering av kollektivfelt og utbygging av Lysaker kollektivterminal. Dette, sammen med den øvrige satsingen på gang- og sykkelanlegg, økt jernbanekapasitet og Fornebubanen gjennom byvekstavtalen, vil øke muligheten for å nå nullvekstmålet. Lokale parter har i tillegg mulighet til å ta i bruk en rekke andre virkemidler som vil påvirke trafikkutviklingen. Eksempler på slike virkemidler er takstnivået i Oslopakke 3, arealutvikling (fortetting) og parkeringstilgjengelighet.