Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:310 (2019-2020)
Innlevert: 14.11.2019
Sendt: 15.11.2019
Besvart: 25.11.2019 av helseministeren Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Hvor mange pasienter venter på TOO-behandling (tortur- og overgrepsofre, samt pasienter med odontofobi) i de ulike fylkene?

Begrunnelse

Statsråden ga i skriftlig spørsmål dok.nr.: 15:180 (2019-2020) et godt og utfyllende svar på hvor lang ventetid det er for tannhelsebehandling i de ulike fylkene, for personer som kommer inn under gruppen tortur- og overgrepsofre samt odontofobi (TOO-pasienter).
Dessverre viser det seg at kun tre fylker når måltallet om 8 uker eller mindre, når det gjelder ventetid til vurderingssamtale. Hele seks fylker har en ventetid på over 10 måneder, skriver statsråden i sitt svar. På den bakgrunn vil det være interessant å vite hvor mange pasienter som venter på behandling i de ulike fylkene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]