Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:125 (2019-2020)
Innlevert: 21.10.2019
Sendt: 22.10.2019
Besvart: 30.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Vil forsvarsministeren foreta seg noe for å følge opp veteranene, og gi en beklagelse for at veteranene ikke er gjort oppmerksom på ordningen?

Begrunnelse

FN gir skadede veteraner fra FN-operasjoner erstatning på opp til 77.000 dollar, avhengig av skadegrad. Det tilsvarer omtrent 702.000 norske kroner. I mai i år opplyste Forsvarsdepartementet til VG at det ikke gis erstatning for samme skade fra både FN og Norge, og at FNs ordning var lik som en ordning Norge har. Dette har departementet nå sett at er galt, og FD uttaler i en epost til VG at de «vil nå be Forsvaret informere om denne ordningen og etablere et system for å fremme eventuelle krav til FN.»

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Det er viktig at veteraner som har deltatt i internasjonal tjeneste ivaretas på en god måte, særlig dersom den enkelte påføres en skade som følge av tjenesten. Vi vet at slike oppdrag er krevende, og på ingen måte uten risiko. Gjennom det siste tiåret er det derfor etablert svært gode erstatnings- og kompensasjonsordninger for veteraner som har skadet seg enten fysisk eller psykisk under deltakelse i internasjonale operasjoner.

Jeg mener at de etablerte erstatnings- og kompensasjonsordninger bør ivareta veteranene på en mest mulig lik måte, uten hensyn til hvilken internasjonal operasjon den enkelte har vært ute i. Alle operasjoner, uten hensyn til om de er FN- eller NATO-ledet, innebærer som nevnt risiko for den enkelte.

Den aktuelle erstatningsordningen i FN-systemet dekker i utgangspunktet samme skader som våre nasjonale erstatnings- og kompensasjonsordninger er ment å ivareta. De nasjonale ordningene som er etablert for norske veteraner gir likevel et bedre erstatningsrettslig vern enn ordningen FN selv har etablert. Dessuten gir de nasjonale ordningene en betydelig forenklet prosess for den enkelte veteran.

Det burde ha kommet informasjon fra enten departementet eller Forsvaret om at veteraner som har fått en skade som følge av tjenesten fra FN-ledede operasjoner etter 1. juli 1997 kunne søke erstatning fra FN. Departementet har derfor nå bedt Forsvaret informere bredt om denne ordningen og etablere et system for å fremme eventuelle krav om erstatning til FN.