Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2216 (2018-2019)
Innlevert: 30.08.2019
Sendt: 02.09.2019
Rette vedkommende: Samfunnssikkerhetsministeren
Besvart: 05.09.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): Kan statsråden legge frem en oversikt over hvor store kostnader den kommunale brann- og redningstjenesten har hatt i forbindelse med henholdsvis politi/ordensoppdrag og helseoppdrag (både akutte utrykninger og planlagte bæreoppdrag) i årene 2013-2018?

Begrunnelse

Svaret bes fremstilt i en tabell, fordelt per kommune.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP)

Svar

Ingvil Smines Tybring-Gjedde: Det å drifte og organisere et brann- og redningsvesen er et kommunalt ansvar. Justis- og beredskapsdepartementet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mottar ikke informasjon om hvor store kostnader den kommunale brann- og redningstjenesten har per utrykning, inkludert kostnader i forbindelse med henholdsvis politi-/ordensoppdrag og helseoppdrag.I Granavolden-plattformen fremgår det at regjeringen vil gjennomgå beredskapskapasiteten i kommunene, inkludert rollefordeling mellom brannvesen, politi og helsevesen.Dette vil bli gjort i forbindelse med den kommende meldingen til Stortinget om samfunnssikkerhet.