Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1218 (2018-2019)
Innlevert: 13.03.2019
Sendt: 14.03.2019
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Til behandling

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Hvilke konkrete tiltak vil statsråden sette i gang for at vi skal kunne hugge, plante og skjøte mer skog i Norge?

Begrunnelse

Regjeringen snakker fint om at de vil bruke skogen som en del av klimaløsningen.

Norge har alle forutsetninger for å satse mer på hogst, planting og skjøtsel av skog, som også er et godt klimatiltak.

Statsråden viser liten vilje til å satse på norsk skog. Og det virker nærmest som det er klima- og miljøministeren som har satt bremsene når det gjelder skogsatsing.

Det området statsråden derimot viser vilje og engasjement på er når det kommer til vern av skog.

Olaug V. Bollestad (KrF)

Svar

Olaug V. Bollestad: Svaret er ennå ikke tilgjengelig