Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1802 (2017-2018)
Innlevert: 12.06.2018
Sendt: 12.06.2018
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 22.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Hva er status i utredningsarbeidet og når vil det bli innført et gründer - og investorvisum?

Begrunnelse

Sommeren 2014 foreslo Fremskrittspartiet v/ stortingsrepresentant Jørund Rytman at det burde innføres et eget gründer - og investorvisum i Norge. Slik at smarte og kreative utenlandske gründere og rike utenlandske investorer flagget til Norge i stedet for andre land. Høsten 2015 ble dette også lansert av regjeringen i Gründerplanen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I regjeringens gründerplan – Gode ideer, fremtidens arbeidsplasser, sa regjeringen at den vil utrede en fasttrack-ordning, Start in Norway, for særlig lovende utenlandske gründere som vil utvikle sine ideer med stort potensial i Norge. Innovasjon Norge fikk ansvaret for utredningen på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Derfor er det jeg som svarer på spørsmålet og ikke finansministeren.

Som en del av oppdraget til Innovasjon Norge skulle utredningen samtidig vurdere tiltak som kan bidra til bedre tilrettelegging for utenlandske investorer som ønsker å etablere virksomhet i Norge, bedre tilrettelegging for at flere utenlandske master- og ph. d.-studenter starter bedrift i Norge etter at studiene er avsluttet og bedre tilrettelegging for at gründerbedrifter raskt kan hente inn talenter og kompetent arbeidskraft fra utlandet.

Nærings- og fiskeridepartementet mottok rapporten høsten 2017, og den er til behandling. Utredningen anbefaler å legge til rette for oppholdstillatelser for kvalifiserte gründere og investorer fra utenfor EØS-området. Vår vurdering er at det er behov for mer informasjon for å kunne konkludere om de foreslåtte tiltakene er treffsikre og effektive for å nå særlig kvalifiserte utenlandske gründere og relevante investorer. Vi ser også behov for å se nærmere på risiko for misbruk ved de foreslåtte tiltakene. Det tas sikte på å være ferdig med behandlingen høsten 2018.

Regjeringen har som mål å gjøre Norge til et mer attraktivt land for gründere og for utenlandske investeringer. Som ledd i dette har regjeringen i statsbudsjettet 2018 styrket arbeidet med å posisjonere Norge som et attraktivt land for internasjonale investorer og gründere gjennom å øke Invest in Norway-funksjon i Innovasjon Norge med 10 mill. kroner. Hensikten med Start in Norway-utredningen er å undersøke ytterligere tiltak for å gjøre Norge mer attraktivt for gode utenlandske gründere og investeringer. Hvorvidt regjeringen vil foreslå å innføre gründer- og investorvisum, vil avhenge av konklusjonene av behandlingen av utredningen.