Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:635 (2017-2018)
Innlevert: 03.01.2018
Sendt: 03.01.2018
Besvart: 10.01.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Abdullah Öcalan har i mer enn 18 år sonet en livstidsstraff på fangeøya Imrali i ekstrem isolasjon, og siden 2011 har ikke advokatene hans fått besøke han. Til tross for dette var Öcalan likevel en sentral aktør i fredssamtalene, fram til disse ble brutt i april 2015. Nøytral informasjon om helsetilstand kommer ikke ut, noe som er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen.
Vil utenriksministeren legge press på Tyrkia for at Europarådets komite for beskyttelse mot tortur får besøke han på Imrali?

Begrunnelse

Rødt er bekymret over situasjonen for det kurdiske folket og deres representant Abdullah Öcalan. I 1999 ble Öcalan bortført fra Kenya og brakt til fangeøya Imrali. Denne øya er Tyrkias Robben Island. Nelson Mandelas advokat, Essa Moosa har sagt at det var slående likheter mellom Nelson Mandela og Abdullah Öcalans kamp, og bemerket også at isolasjonen som Öcalan blir utsatt for er verre. Han uttalte at isolasjonen i Imrali er i strid med folkeretten. Mens han levde uttrykte Nelson Mandela også sine bekymringer og viktigheten av frihet for Öcalan.

For å få avsluttet krigen og få fredsprosessen på sporet igjen, er det avgjørende at den rettsstridige og inhumane isolasjonen av Öcalan opphører. Hans advokater, som ikke har ikke fått besøke han siden 2011, må igjen få slippe inn til han. Fredsprosessen fra høsten 2012 fram til våren 2015 viste at deltakelse fra Öcalan var avgjørende for at den gjorde framskritt. Den totale isolasjonen siden da, bare avbrutt av et kort besøk fra hans bror i september 2016, har blokkert nye fredsforhandlinger, i tillegg til påkjenningene dette har for Öcalans helse.

Fengselsmyndighetene benekter rykter om at Öcalans helsetilstand er kritisk, men verken advokater eller familie får besøke han. Det er en grunnleggende rett at familien, hans juridiske representanter og offentligheten blir informert om Ocalans helse. Vi understreker derfor at det er viktig at Ocalan snarest få besøk av sine advokater og familie. Det fremmes nå krav om at Europarådets komite for beskyttelse mot tortur (CPT) skal få besøke han på Imrali. Utenriksministeren må legge press på Erdogan-regjeringen for at den skal godta at CPT får slippe inn til han på Imrali.

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: Utenriksdepartementet kjenner ikke til at Den europeiske komiteen for forebygging av tortur (CPT) er blitt hindret av tyrkiske myndigheter i sitt arbeid.

Europarådet følger situasjonen i Tyrkia tett og behandler den i flere av sine organer, blant annet i CPT-komiteen. Komiteen har jevnlig kontakt med tyrkiske myndigheter og besøkte Abdullah Öcalan i fengselet senest i april 2016.

Europarådets viktigste oppgave er å verne om menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsippet. Regjeringen støtter Europarådets dialog med tyrkiske myndigheter i dette arbeidet.

Regjeringen har gjentatte ganger oppfordret Tyrkia til å etterleve sine menneskerettsforpliktelser. Overfor tyrkiske myndigheter har vi uttrykt bekymring for menneskerettssituasjonen i landet og understreket betydningen av å respektere internasjonale forpliktelser. Selv tok jeg dette opp i min første samtale med utenriksminister Mevlüt Çavusoglu under NATOs utenriksministermøte i desember 2017.