Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:847 (2004-2005)
Innlevert: 03.06.2005
Sendt: 06.06.2005
Besvart: 20.06.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vil justisministeren nå ta initiativ til at det kan igangsettes utvikling av nytt og utvidet tilbud om åpen soning for kvinner i Oslo?

Begrunnelse

Det eksisterer i dag et godt tilbud for kvinner om åpen soning underlagt Bredtveit fengsel i Østensjøveien 50 c. Det er planer om at denne eiendommen skal utnyttes i annen sammenheng, og det er muligheter for Bredtveit til å opprette nye og flere (14 stykker) åpne soningsplasser lokalisert i nærheten av Bredtveit.
Her vil man kunne få flere og bedre soningsplasser til stor nytte for de innsatte, for kriminalomsorgen og for kampen mot kriminalitet. Prosjektet vil kunne igangsettes ved forholdsvis lave kostnader i bygg som i dag står tomt i nærheten av Bredtveit fengsel.
Vi trenger flere åpne soningsplasser for kvinner i nærheten av deres nærmiljø. Disse plassene bidrar til tilbakeføring til samfunnet, og letter arbeidet med å skaffe jobb eller utdanning. Disse plassene opplever dessuten svært lite svikt.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg er opptatt av at kvinnelige innsatte i Oslo skal gis et godt tilbud om åpen soning og vurderer alle innspill som kan bidra til dette.

Bredtveit fengsel, avdeling Østensjø (lokalisert i Østensjøveien 50 c) benyttes i dag til åpen soning for kvinner. Denne løsningen fungerer godt og innebærer at kriminalomsorgen har et godt tilbud om åpen soning for kvinner i Oslo. Justisdepartementet er kjent med at dette området er planlagt omregulert til næringsvirksomhet/kontorbygg. Departementet vurderer derfor alternativer til dagens plassering av åpne plasser i Østensjøveien 50 c.

Jeg antar at representantens forslag om å etablere 14 nye åpne plasser i nærheten av Bredtveit fengsel innebærer kjøp/leie av tjenesteboligene til kompetansesenteret i Bredtveitveien 6, 8 og 10 og ta disse i bruk til fengselsformål. Justisdepartementet kan opplyse om at dette alternativet vurderes sammen med andre alternativer for å videreføre et godt tilbud for åpen soning for kvinnelige innsatte i Oslo.