Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Telemark (1 - 20 av 70)
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2150 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 01.07.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 07.07.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Hvordan vil statsråden sikre at norske TV-kunder har reell valgfrihet, og hvordan ivaretas forbrukerrettighetene deres når de rammes av konflikter slik som den som nå pågår mellom TV2 og Get?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2128 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 06.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kan statsråden anslå hva hans egen sykkelandel i reisehverdag til/fra jobb og utenom arbeidstid er, og hva som er tilsvarende for regjeringen som helhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2105 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Hva er begrunnelsen for at kvinner kan bli nektet å stebarnsadoptere sin kones biologiske barn på grunn av måten barnet er unnfanget, og vil statsråden vurdere å legge til rette for at partnere får like rettigheter til å stebarnsadoptere barn uavhengig av hvor de er unnfanget?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2079 (2019-2020)

  Innlevert: 29.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Besvart: 01.07.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Dette oppleves svært urettferdig, og kan gjelde flere bedrifter. Vil statsråden se nærmere på dette og se om det er mulig å se på regelverket for å se om det er mulig å finne en løsning for bedrifter som har kommet i denne uheldige situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2082 (2019-2020)

  Innlevert: 26.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 06.07.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Mener statsråden det er forsvarlig beredskap at hjelpekorpsene befinner seg i en økonomisk kritisk situasjon hvor de er nødt til å selge og parkere utstyr, og vil statsråden ta initiativ til å se på innretningen av kompensasjonsordningen for å sikre at den i større grad blir treffsikker ved at den ivaretar hele "verdikjeden" som er tilknyttet diverse arrangementer?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2061 (2019-2020)

  Innlevert: 26.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Besvart: 30.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Har regjeringen regnet på hvordan fjerning av busstraseen på E18 vestkorridoren vil slå ut for gangavstand til busstopp og derved hvordan det kan påvirke reisemønster og antall passasjerer på busser?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2043 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Besvart: 03.07.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil statsråden vurdere økt stipendandel til populærmusikk i den nye tildelingen av Statens kunstnerstipend?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1964 (2019-2020)

  Innlevert: 17.06.2020

  Sendt: 17.06.2020

  Besvart: 24.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil statsråden nå sørge for at man får på plass et system som sikrer at det er rettmessig person som får bombrikke og tilgang på opplysninger, uten at uvedkommende kan utnytte systemet og innhente opplysninger uten bileiers kjennskap, og når kan man forvente at dette er på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1955 (2019-2020)

  Innlevert: 16.06.2020

  Sendt: 17.06.2020

  Besvart: 24.06.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Storkammeret i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avgjorde, den 10.9.19, at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barn. Hva gjør regjeringen, som konstitusjonelt ansvarlig, for å reparere krenkelsene i henhold til EMK Artikkel 46?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1928 (2019-2020)

  Innlevert: 15.06.2020

  Sendt: 15.06.2020

  Besvart: 23.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvorfor behandler regjeringen herrefotball og damefotball ulikt i koronasammenheng, og er det andre eksempler der koronareglene avhenger av kjønn?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1841 (2019-2020)

  Innlevert: 05.06.2020

  Sendt: 08.06.2020

  Besvart: 15.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil statsråden rydde opp i svakhetene i systemet, som gjør at man kan misbruke AutoPass-brikker til å betale mindre enn man skal, hvilke tiltak vil statsråden iverksette, og når forventer statsråden at dette skal være på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1797 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Besvart: 09.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil statsråden garantere for at de tre rasutsatte områdene på gamle E134 over Nutheim blir fullfinansiert av Statens vegvesen før veien er omklassifisert til fylkesveg?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1770 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Besvart: 08.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil statsråden sørge for at Statens vegvesen bevilger de om lag 1,5 millioner kronene som trengs for å ferdigstille prosjektet Skurve på E39 mellom Stavanger og Egersund før sommeren?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1739 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Besvart: 03.06.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Vil statsråden ta initiativ til at arrangører av arrangementer som Dyrsku`n i Seljord, som samler store folkemengder etter at smittevernregelverket opphører 1. september, får en snarlig avklaring på om arrangementet kan gjennomføres eller ikke i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1715 (2019-2020)

  Innlevert: 24.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Besvart: 02.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvordan vil statsråden sikre at tapte inntekter knyttet til obligatorisk trening og skyteprøven for storviltjegere omfattes av kompensasjonsordninger som Det frivillige Skyttervesen (skytterlagene) kan benytte seg av slik at de ikke rammes unødvendig hardt etter at de i praksis har fått statlig pålegg om stenging resten av året?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1701 (2019-2020)

  Innlevert: 22.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvor mange avganger skal Go-Ahead ha på Sørlandsbanen, hvor mange av disse har vært innstilte siden 12. mars, og hvilke krav stilles til informasjonsflyt fra Go-Ahead til berørte kommuner når togavganger innstilles?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1700 (2019-2020)

  Innlevert: 21.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil statsråden ta initiativ til å sørge for at disse avgangene kommer på plass igjen, slik at studenter og pendlere igjen får muligheten til å bruke toget for å komme seg på skole og jobb, og når forventes det at disse avgangene gjenopprettes?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1685 (2019-2020)

  Innlevert: 19.05.2020

  Sendt: 20.05.2020

  Besvart: 28.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil statsråden sørge for å iverksett tiltak for å håndtere den økte etterspørselen etter oppkjøring (partisk førerprøve) hos SVV i månedene som kommer, ved for eksempel å tillate at godkjente kjøreskoler utsteder midlertidige førerkort eller andre egnede tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1635 (2019-2020)

  Innlevert: 15.05.2020

  Sendt: 15.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvorfor har det ikke kommet en løsning for deltidsbrannfolk og når ser statsråden for seg at en ordning vil komme på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1624 (2019-2020)

  Innlevert: 14.05.2020

  Sendt: 15.05.2020

  Besvart: 25.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Foreløpig er det arrangørleddet som har fått krisepakkehjelp etter at myndighetene påla avlysninger av kulturarrangementer og konserter ol. Hva tenker kulturministeren å gjøre for å sikre at hele resten av næringkjeden i musikkbransjen ivaretas?