Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Buskerud (1 - 20 av 104)
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2130 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvilke vurderinger gjør justis- og beredskapsministeren rundt å se på regelverket og vurdere mulighetene for at ektefeller og barn fra land også utenfor EØS- området kan unntas fra reiserestriksjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2110 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 02.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Så vidt jeg har forstått har Norge som eneste land i Europa krav til kjøreseddel fra politiet med aldersgrense på 75 år. Dette var i utgangspunktet en vandelsattest men det kreves også helseattest. Sjåfører får altså fornyet førerkort på tung bil (hvert år), men ikke kjøreseddelen. En eldre yrkessjåfør kan når som helst kan sette seg inn i et 50 tonns vogntog og kjøre til Bergen midt på vinteren, mens vedkommende ikke kan kjøre ei drosje med en passasjer. Stemmer dette, og ser statsråden noe urimelig i dette forholdet, og vil han eventuelt ta noen initiativ til endring?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2068 (2019-2020)

  Innlevert: 28.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Besvart: 02.07.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Den 23. juni 2020 vedtok det nederlandske parlamentet å anmode myndighetene om å fremskynde avvikling av minkfarmer i Nederland fra 2023 til utgangen av inneværende år grunnet påvist smitte av covid-19 hos mink. Fram til 12. juni hadde 570 000 mink blitt avlivet grunnet smitte på 13 farmer. Det har nå vist seg at covid-19 ikke bare smitter fra mennesker til dyr, men at minst to ansatte på nederlandske minkfarmer har blitt smittet av mink. Vil statsråden ta initiativ til raskere avvikling av næringen i Norge som følge av dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2092 (2019-2020)

  Innlevert: 26.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Besvart: 06.07.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Vil statsråden ta initiativ til at Norges Bank Investment Management (Oljefondet) selger seg ut av det multinasjonale selskapet Schneider Electric, siden Schneider Electric opptrer i strid med norske samfunnsøkonomiske interesser ved å nedlegge sin svært lønnsomme fabrikk Elko på Modum i Buskerud, og flytte produksjonen til Tyskland og distribusjonen til Sverige?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:2077 (2019-2020)

  Innlevert: 26.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Besvart: 06.07.2020 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Hva er regjeringen tallgrunnlag for hvor stor andel av klodens mennesker som fortsatt lever i bunnløs fattigdom «1 dollar pr dag», hvor mange lever under fattigdomsgrensen i verden og hvordan har utviklingen vært over de siste hundre år?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2075 (2019-2020)

  Innlevert: 26.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 06.07.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Har statsråden en oversikt over hvor mange oljerelaterte arbeidsplasser det er i Oslo og Viken, og anslag for hvilke skatteinntekter hhv Oslo kommune og Viken regionen mottar direkte og indirekte som følge av at nevnte arbeidsplasser ligger lokalisert der fremfor i andre deler av landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2046 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Besvart: 02.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil næringsministeren ta de grepene som er nødvendige for å sikre 85 industriarbeidsplasser på Hellefoss Paper?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2039 (2019-2020)

  Innlevert: 24.06.2020

  Sendt: 25.06.2020

  Besvart: 03.07.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Navs praktisering av regelverket for unntak fra varighetsbestemmelsene når det gjelder arbeidsavklaringspenger, bringes i samsvar med kjennelser fra Trygderetten som viser at Nav har praktisert regelverket for strengt, og hva vil han gjøre for at avslag som følge av feil lovfortolkning blir rettet opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2017 (2019-2020)

  Innlevert: 22.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Besvart: 01.07.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Hva er tiltakskostnaden i kroner pr. tonn CO2-ekvivalenter for restaureringen av de to myrene ved Bjørkestul på Kongsberg, og hvor stor er denne kostnaden pr. tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med hva det ville kostet å kultivere skog som fungerer som karbonlager på samme areal?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2016 (2019-2020)

  Innlevert: 22.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 06.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Når planlegger regjeringen å fremme forslag om ratifisering av Mercosur-avtalen for Stortinget, og vil regjeringen stille krav om at avtalelandene har oppfylt sine miljøforpliktelser innen Paris-avtalens klimamål, redusert avskoging, bekjemping av ulovlig hogst og ivaretakelse av urfolks rettigheter, før forslag om ratifisering av avtalen blir fremmet?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2000 (2019-2020)

  Innlevert: 21.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Besvart: 26.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Jeg har fått beskjed fra kunder av Go Ahead om at de ikke fikk lov å ha med sykkel på Buss for tog da de skulle ta togreise fra Asker til Arendal, selv om dette var forhåndsbestilt som tilleggsprodukt. Er dette innenfor avtalen staten har med operatørene, og synes statsråden slik praksis er ok eller vil han ta initiativ for å endre på dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1999 (2019-2020)

  Innlevert: 21.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Besvart: 29.06.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Tirsdag 16. juni i år ga ledelsen i Elko i Modum beskjed til de 85 ansatte om at denne fabrikken i Scneider Electic- konseret skulle legges ned, og produksjonen flyttes til Tyskland. Det mange spør seg nå, er hvordan det er mulig at en slik fabrikk med store overskudd, også siste året, kan legges ned - kun for å tjene litt mer i et annet land. Kan statsråden gi dem et svar på dette, og finnes det nå ingen lovhjemler som kan stanse denne nedleggelsen om det hadde vært politisk vilje til det, etter at Omstillingsloven ble opphevet?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1942 (2019-2020)

  Innlevert: 16.06.2020

  Sendt: 16.06.2020

  Besvart: 23.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden sørge for at Modum Bad får avklart sin økonomiske situasjon raskt, med forsikringer om at årets nedgang i liggedøgn ikke skal føre til millionunderskudd for stiftelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1935 (2019-2020)

  Innlevert: 15.06.2020

  Sendt: 15.06.2020

  Besvart: 23.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden ta initiativ til likestilling mellom ektepar/registrerte partnere og samboere når det gjelder rettigheter til etterlattepensjon i offentlige og private tjenestepensjonsordninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1896 (2019-2020)

  Innlevert: 11.06.2020

  Sendt: 12.06.2020

  Besvart: 18.06.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Det er nettopp lagt fram rapport med tydelige konklusjoner fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø og det har kommet klare anbefalinger fra Norsk Polarinstitutt, som klart indikerer at det skjer en ikke-bærekraftig jakt på isbjørn og eksport av isbjørnskinn fra Canada. Kan statsråden forsikre om at isbjørn blir ført opp på CITES lista A i Norge, og når vil han innføre importforbud av isbjørnskinn til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1894 (2019-2020)

  Innlevert: 11.06.2020

  Sendt: 12.06.2020

  Besvart: 19.06.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Riksrevisjonens rapport i oktober i fjor om myndighetenes innsats mot alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, konkluderte med til dels alvorlig kritikk av Mattilsynet, særlig ved at dårlig oppfølging fra etaten fører til at dyrelidelser får pågå for lenge. Hva har statsråden gjort for å bøte på de alvorlige funnene i rapporten, og for å få en bedre dyrevelferd i norsk husdyrhold framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1862 (2019-2020)

  Innlevert: 09.06.2020

  Sendt: 09.06.2020

  Besvart: 16.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva synes arbeids- og sosialministeren om at hans egen statssekretær brøt smittevernreglene og at departementet dermed er med på å bryte regjeringens egne regler, utsette folk for smitterisiko og fare for nye inngripende tiltak der folk kan miste jobben?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1861 (2019-2020)

  Innlevert: 09.06.2020

  Sendt: 09.06.2020

  Besvart: 16.06.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvorfor grep ikke politiet inn mot den ulovlige demonstrasjonen, og hva gjorde justisministeren for å forhindre at dette skulle skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1827 (2019-2020)

  Innlevert: 05.06.2020

  Sendt: 05.06.2020

  Besvart: 12.06.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Har Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretatt noen beregning av kostnader knyttet til tapt produktivitet som følge av økt sykefravær ved bruk av åpne kontorløsninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1812 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Besvart: 11.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Statsråden beskriver i sitt svar til komiteen på spørsmål 12 til Prop. 38 S om E18, Vestkorridoren, endringene av de opprinnelige planene fra Statens vegvesen. ¨ Kan statsråden garantere for at det nye forslaget ikke gir økt kapasitet for privatbiler inn mot Oslo, eller er det kun bompengenivået som vil bestemme om vi når mulighet for å nå nullvekstmålet, eller reduksjon i privatbiltrafikken inn mot sentrum som Oslo har bestemt?