Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Aust-Agder (1 - 14 av 14)
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:511 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Til behandling

  Kan statsråden avklare hvor mange avtaler om forsøksprosjekter eller lignende prosjekter, som SIO-prosjektet, staten har med norske kommuner, og kan disse kommunene risikere samme plutselige og ikke forhåndsvarslede avslutning av deres avtaler med staten også?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:457 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 24.11.2021

  Til behandling

  Kan ministeren redegjøre for hvor lenge Sverige har begrenset strømflyten til Norge, og hvor mye kraft vi reelt har fått, kontra det vi skulle mottatt om det ikke var innført begrensninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:427 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvordan ser olje- og energiministeren på Norges rolle innen utvikling av thorium-baserte kraftverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:377 (2021-2022)

  Innlevert: 15.11.2021

  Sendt: 16.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Hvordan forklarer statsministeren at han til VG ga inntrykk av at hans statsbudsjett ville gi større utslippskutt enn den avgåtte regjeringen, samtidig som han burde vite at det i budsjettdokumentene stod at utslippene ville øke pga regjeringens omprioriteringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:348 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Kan klima- og miljøministeren avklare hva som er viktigst for dagens regjering, utprøvde effektive og virksomme klimatiltak, eller storslåtte nybrotts prestisjeprosjekter med usikker effekt hva gjelder klimakutt, og kan statsråden også utgreie hvilke regnestykker man bruker for å beregne effekt av klimatiltak, og dernest hvilke klimatiltak tilgjengelig globalt som gir mest effekt per krone?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:347 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan olje og energiministeren gi en redegjørelse for hvilke snarlige nettoppgraderinger/utbygginger som er planlagt mellom de sørlige og nordlige regioner for bedre kunne overføre/utveksle kraft mellom regionene og legge til rette for ny kraftkrevende industri, og kan statsråden også greie ut hvor lang tid som estimeres, med dagens system for nettutbygging, for å få på plass ny infrastruktur og kraftlinjer i transmisjonsnettet som avhjelper dagens utfordrende situasjon med kraftmangel og skyhøye priser?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:250 (2021-2022)

  Innlevert: 03.11.2021

  Sendt: 03.11.2021

  Besvart: 11.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvor mye kan Norge teknisk sett øke vår gassproduksjon til Europa dersom det er ønskelig fra våre kunder, og er det noe i dag (reguleringer, konsesjonskrav, etc.) som hindrer norske gassprodusenter fra å øke sin eksport?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:249 (2021-2022)

  Innlevert: 03.11.2021

  Sendt: 03.11.2021

  Besvart: 11.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Vil regjeringen igangsette en gjennomgang av verneregimet til norske vassdrag og se på endringer av skatteregimet for vannkraftproduksjon, med formål om å øke kraftproduksjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:195 (2021-2022)

  Innlevert: 29.10.2021

  Sendt: 01.11.2021

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 09.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  I lys av de høye strømprisene, kan finansministeren garantere at regjeringen setter all pågående og planlagt elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra land på vent?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:191 (2021-2022)

  Innlevert: 29.10.2021

  Sendt: 29.10.2021

  Besvart: 09.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hvordan tenker statsråden å sikre at de eldre i Agder kommunene Lillesand, Arendal, Lyngdal og Froland får et minst like godt tilbud, hvis regjeringen opprettholder avgåtte Solberg regjerings kutt i budsjettet for forsøket med statlig finansiering av pleie- og omsorgstjenestene?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:114 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 22.10.2021

  Besvart: 29.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvordan vil regjeringen umiddelbart forhindre at innbyggere som ikke har råd til å betale de skyhøye strømregningene lever i iskalde hus gjennom vinteren, og hvordan vil regjeringen ordne det slik at mange i befolkningen ikke pådrar seg store gjeldsposter fra strømregningen, som kan velte deres allerede vanskelige privatøkonomi?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:113 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 22.10.2021

  Besvart: 29.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden estimere hvor mange "grønne" fabrikker, som batteri-, hydrogen og ammoniakkfabrikker, spesifisert også i antall arbeidsplasser, Norge sier nei til, ved å prioritere bruk av kraft til elektrifisering av sokkelen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:45 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Besvart: 29.10.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Vil statsråden sikre at CO2-opptaket i norsk skog telles med i det norske klimaregnskapet på lik linje med EU-landene har anledning til, og hvordan vil statsråden bruke påskoging og planting av ny skog aktivt som et virkemiddel i Norges klimapolitikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:44 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Besvart: 21.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvor mye vil det utgjøre for en vanlig husholdning årlig at elavgiften blir kuttet med 1,5 øre basert på gjennomsnittlig kraftpris de siste fem årene, og hvordan vil en geografisk prisutjevning av nettleien påvirke strømregningen til en gjennomsnittlig husholdning?