Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Østfold (1 - 20 av 34)
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:549 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Til behandling

  Er utenriksministeren enig med AUF i at statlig boikott av Israel vil være et konstruktivt bidrag for å skape en fredelig relasjon mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:525 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Besvart: 04.12.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Mener statsråden at EUs minstelønnsdirektiv som er under utarbeidelse ikke vil bli omfattet av EØS-avtalen og dermed ikke vil måtte innføres i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:522 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Besvart: 02.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Kan statsråden garantere at det ikke under noen omstendighet vil bli gitt oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening til pårørende av barnet som nylig ble hentet fra Syria?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:521 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Besvart: 02.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Mottar kommunene fulle tilskudd for asylmottak hvor belegget er redusert som følge av smitteverntiltak, og hvilke vurderinger ligger eventuelt til grunn for at tilskuddet ikke er avkortet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:471 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Vil regjeringen utrede hvordan man kan sikre at aktører som kontrollerer essensiell digital infrastruktur, som bredbåndstjenesten er, ikke kan opptre slik at de påvirker forbrukernes konsum av medier og innhold, og hvordan mediemangfoldet kan beskyttes – og sikre effektiv konkurranse der det ikke er grunnlag for konkurranse på infrastrukturnivå, hindrer innlåsing av forbrukerne og sikrer nøytralitet og mediemangfold i bredbåndsnettene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:465 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 25.11.2021

  Besvart: 30.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  I sitt svar på spørsmål nr. 289 viser kommunalministeren til at det hans departement vil foreta en ny vurdering av Statsforvalterens vedtak om å nekte Helle Marie Resen-Fellie å drive tannklinikk på sin eiendom i Askim. Når forventer statsråden at en slik ny vurdering vil være gjennomført og kan Statsforvalterens vedtak blir pålagt omgjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:458 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 24.11.2021

  Besvart: 02.12.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hvor mange fosterhjem som har inngått avtaler med private tjenesteytere om godtgjøring eller innhold, er det i dag gjort avtale med, og hvordan har utviklingen vært over de siste to stortingsperiodene? Det bes om en oversikt fordelt på private ideelle og private kommersielle tjenesteytere, samt tall for avtaler i offentlig egenregi, og fordelt på Bufetat-region.
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:447 (2021-2022)

  Innlevert: 23.11.2021

  Sendt: 23.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Vil regjeringen umiddelbart sende tilbake eller internere asylsøkere dersom det kommer asylsøkere over Storskog eller grensen mot Russland for å forbygge en ny asylkrise?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:444 (2021-2022)

  Innlevert: 22.11.2021

  Sendt: 23.11.2021

  Besvart: 29.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Synes statsråden det er rimelig at unge folk som skal ta førerkort får en merkostnad på 4-5000 kroner når Statens Vegvesen må avlyse oppkjøring grunnet manglende personell og hva vil han gjøre for å rydde opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:421 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 26.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Er begrunnelsen til AP/SP regjeringen for å gjeninnføre flypassasjeravgiften hensynet til klima eller fiskalt (inntekter til statskassen)?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:411 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvordan vil kulturministeren følge opp den tverrpolitiske viljen om at NRKs arkiv skal gjøres tilgjengelig for viderebruk innenfor de rammer juridiske rettigheter muliggjør?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:399 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  I Hurdalsplattformen skriver Ap og Sp at kulturbudsjettet skal økes til 1 pst av statsbudsjettet. Kan kulturministeren angi hvilke kapitler og poster som vil omfattes av denne beregningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:395 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Regjeringen har besluttet å halvere bevilgningen til Det globale utdanningsfondet (GPE) fra 3,7 til 1,85 mrd. kroner for perioden 2021-2025. Dette kuttet kommer på tross av at et samlet Storting vedtok den opprinnelige bevilgningen så sent som i RNB 2021. Finnes det eksempler fra tidligere på at Norge har trukket seg fra forpliktelser til flerårige bevilgninger til multinasjonalt initiativer, fond og programmer?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:366 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvilke virkemidler vil regjeringen bruke for å unngå en økende asylstrøm til Norge, og er statsråden enig i at en økning i asylsøknader til Norge ikke er ønskelig?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:330 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 11.11.2021

  Besvart: 18.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvordan kan kulturministeren løfte saken om det gamle norske kongshornet som befinner seg på museum i København, men som bør stilles ut permanent i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:316 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Besvart: 18.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  I Hurdalsplattformen satt regjeringen 1. juli som frist for å søke om oppløsing. Nå er denne fristen endret til 1. mars. Begrunnelsen er at det trengs tid til å forberede valg til eventuelle nye kommuner og fylkeskommuner ved kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023. Hvilke konkrete oppgaver er det som kreves tre måneder ekstra arbeid, og er det så viktig å ha god tid for administrasjonen at det trumfer over fylkenes mulighet til å gjennomføre demokratiske prosesser?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:315 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hvor raskt er det praktisk mulig å ha ny Sarpsbru ferdig gitt at statsråden gir klarsignal og frigjør de nødvendige midlene umiddelbart?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:298 (2021-2022)

  Innlevert: 09.11.2021

  Sendt: 09.11.2021

  Besvart: 12.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Kriminalomsorgsdirektoratet har i rundskriv innført krav om å bli orientert når tillitsvalgte i kriminalomsorgen inviterer journalister og politikere til straffegjennomføringsenhetene, mot protester fra de tillitsvalgte. Hvordan vurderer statsråden denne kontrollen av de tillitsvalgtes mulighet til å ytre seg, og hvordan vil statsråden sikre de ansattes ytringsfrihet, særlig tatt i betraktning Sivilombudets undersøkelse om ytringsfrihet i offentlig sektor fra 2016?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:293 (2021-2022)

  Innlevert: 08.11.2021

  Sendt: 08.11.2021

  Besvart: 15.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Vil kulturministeren undersøke muligheter for å sikre permanent utstilling av Aksel Waldemar Johannessens kunst, i dialog med de som i dag disponerer verkene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:289 (2021-2022)

  Innlevert: 08.11.2021

  Sendt: 08.11.2021

  Besvart: 12.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  I Hurdalplattformen står det "En lønnsom privat sektor i godt samspill med det offentlige er grunnlaget for en sterk velferdsstat." Samtidig så møter mange bedrifter ett næringsfiendlig byråkrati, og en statsforvalter som forskjellsbehandler oppstartsbedrifter i ulike deler av landet. Hva gjør statsråden for å forhindre denne usosiale forskjellsbehandlingen?