Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (101 - 120 av 986)
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:886 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hva vil dagens regjering gjøre for å sikre de mest rasutsatte veiene i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:885 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Vil Forsvarsministeren ta initiativ til å forsere nødvendig vedlikehold av de forfallene og ødeleggelsene magasinkanalen og de store magasinene A og B har vært utsatt for?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:884 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 17.01.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Er det problematisk for regjeringen at deres egen statsforvalter tar omkamper på vedtatte veiprosjekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:883 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 18.01.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Statens vegvesen har lagt frem et forslag om utvidelse av Flyplassvegen mellom Birkelandsskiftet og Flesland. Planene går ut på å utvide dagens vei fra to til fire felt, og å bygge et såkalt planskilt kryss ved Kokstad. Både kommunen og Veivesenet er enige i behovet for firefelts vei. Dette går Statsforvalteren imot. Mener statsråden at Statsforvalterens syn bør trumfe lokale myndigheters vedtak i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:882 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan statsråden gjere greie for og dokumentere kva meterpris som er nytta i ferjefri E-39 prosjektet Møreaksen på både undersjøisk tunell, andre tuneller og bruer, og samtidig gjere greie for kva meterpris som er brukt i rapporten frå Statens vegvesen/Norconsult i tilleggsutgreiinga for fjordkryssingsalternativet Romsdalsaksen, også gjeldende erfaringstall for flytebruer?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:881 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Kan Finansdepartementet gi ei oversikt over kor mange små bedrifter (under 50 tilsette) i serveringsbransjen og andre bransjar ramma av skjenkestopp og andre nasjonale smitteverntiltak som har nytta seg av lønnsstøtteordninga, og kor mange små bedrifter i dei same bransjane som i staden har gått til heil eller delvis permittering av tilsette?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:880 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Vil regjeringa snarast råd kome med økonomiske støtteordningar til kulturaktørar, frivillige lag og ideelle organisasjonar som eig og driv kulturbygg og idrettsanlegg, og som slit med store ekstra kostnader som følgje av ekstraordinært høge straumprisar?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:879 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 18.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvor mye høyere strømregning får en gjennomsnittsfamilie i sør med et årlig strømforbruk på 20 000 kw/t, i vintermånedene januar, februar, og mars hvis regjeringens nye forventede økte strømpris for kvartalet slår til, målt mot siste 10 års gjennomsnittlig kw/t-pris?
 • Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:878 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for de deler av norsk industri som nå opplever at konkurransefortrinnet de har hatt i rimelig og fornybar energi nå ser ut til å være sterkt redusert, eller varig påvirket?
 • Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:877 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 17.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  I lys av informasjon som har fremkommet i flere NRK-reportasjer om attentatforsøket på forlagsdirektør William Nygaard i 1993 vil statsråden ta initiativ til en granskning av politiets etterforskningen i nevnt sak?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Laabak (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:876 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 21.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hva vil statsråden gjøre i forhold til manglende kapasitet innen eldreomsorgen med hensyn til korttidsplasser og langtidsplasser i sykehjem?
 • Skriftlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:875 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 17.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Hvordan vil regjeringen følge opp arbeidet med å greie ut Østfoldmodellen for lærekandidater med tilretteleggingsbehov, og vil regjeringen også i vurderingen ta med andre modeller, som eksempelvis Vestfoldmodellen, som i større grad retter seg mot ordinære virksomheter, slik at en får større mulighet for tilpasset opplæring, både i skjermet og ordinær virksomhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:874 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Kan statsministeren legge frem en samlet oversikt over all kontakt, alle samtaler og all dialog som har vært med Jens Stoltenberg, der temaet sentralbanksjef har vært berørt eller nevnt?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:873 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 18.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Vil det være aktuelt å utvide rapporteringsplikten til Helsedirektoratet, slik at kommunene må rapportere alle opphold for brukere/pasienter mellom 18-49 år i sykehjem som overstiger 3 måneder, alternativt, at departementet innlemmer i et pakkeforløp en frist for kommunen til å avklare bolig/bosetting for de nevnte brukere/pasienter til for eksempel 3 måneder?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:872 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  22. desember kunne vi i NRK lese om rødgrønt kystopprør fra Ap-/Sp-ordførere, som protesterte mot skatteendringer Ap/Sp/SV vedtok som fra 1. januar spesielt rammet små- og mellomstore familieeide oppdrettsselskaper, med skjerpet formuesskatt, økt utbytteskatt og skatt på oppdrettstillatelser gitt før 1998. Til Os og Fusaposten 11. januar sier stortingsrepresentant Pollestad at man jobber med å se på utforming for å ikke straffe mindre aktører. Gjelder ikke de vedtatte endringene, og når vil i så fall regjeringen legge frem nytt forslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgensen (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:871 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 18.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Mener statsråden det er rimelig at bompenger bilistene betaler inn, skal brukes til å dekke statens utgifter ved en rettssak i stedet for å gå til å finansiere kollektiv- og veiprosjekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:870 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Vil utenriksministeren vurdere å inkludere biometrisk overvåkningsteknologi på flerbruksvarelisten over lisenspliktig materiell?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:869 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 18.01.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å få i gang utbygging av fiberbredbånd til Ronglan og nordlige deler av Åsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:868 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Kan statsråden bekrefte at det utredes å flytte NH90-helikoptrene på Bardufoss til Haakonsvern, som omtalt i «Nye Troms» 11. januar, og hva er statsrådens vurdering av en slik eventuell flytting?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:867 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Vil statsråden raskt sørge for å få på plass et møte og en dialog med Aktive Fredsreiser og Hvite Busser, og samtidig se på mulige ordninger som kan få begge disse virksomhetene gjennom koronakrisen?