Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (21 - 40 av 1026)
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1006 (2021-2022)

  Innlevert: 23.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Har forskningsministeren noen tanker om hvorvidt det bidrar til mer uavhengig forskning at statseide selskaper eller monopolaktører iverksetter egen oppdragsforskning fremfor å delta (og dele den samme data/statistikken) i tverrnasjonale forskningsprosjekter i regi av kompetansemiljøer ved norske høyere utdanningsinstitusjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1005 (2021-2022)

  Innlevert: 23.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Hvorfor ble ikke DUUFK informert om det forestående besøket fra den ekstreme islamistiske organisasjonen Taliban i møtet som var 14. januar, hvor lenge har Taliban- besøket vært planlagt i UD, og når ble avgjørelsen om at møtet skulle finne sted tatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1004 (2021-2022)

  Innlevert: 23.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Mener utenriksministeren at dialog og forhandlinger med Taliban vil føre til reelle forbedringer for kvinner og andre utsatte grupper i Afghanistan, og hva konkret tror utenriksministeren vil bli endret?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1003 (2021-2022)

  Innlevert: 23.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Har noen av partiene på Stortinget fått informasjon om besøket fra den ekstreme terrororganisasjonen Taliban før det ble kjent i offentligheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1002 (2021-2022)

  Innlevert: 23.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Hva koster planlegging, reise, sikkerhetsoppbud, opphold og andre utgifter knyttet til besøket fra den ekstreme islamistiske terrororganisasjonen Taliban og andre inviterte til dette møtet norske skattebetalere?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1001 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Hvilken dialog og oppfølging har statsråden med oljeselskapene som opererer utenfor Helgelandskysten med mål om at mer verdiskaping blir igjen lokalt og ringvirkninger merkes på land i nord, som beskrevet i Hurdalsplattformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1000 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Har regjeringa gitt nye mandat til dei norske forhandlarane som representerer Noreg i forhandlingane om eit regelverk for e-handel i Verdas handelsorganisasjon, og er regjeringa einig i at forhandlingane er ein viktig arena for å sikra demokratisk kontroll over digitaliseringa?
 • Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:999 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Det må allerede i letefasen legges inn krav om ringvirkninger i form av arbeidsplasser og lokalverdiskapning. Dette kan legges inn som et krav i letelisensene. Det vil da være kjent for alle aktørene og noe de må innrette seg etter. Vil statsråden ta initiativ til å få på plass regler og krav som gir ringvirkninger og verdiskapning i nord, når aktiviteten forgår i nord?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:998 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å utrede hvordan elektrifiseringen av luftfarten vil påvirke bruken av private småfly som allmenn transportform?
 • Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:997 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Antall utenriksstasjoner som folk må bruke for å søke familiegjenforening er redusert under Solberg-regjeringen. Borgere fra Etiopia og Eritrea må reise helt til Sudan – bare som et eksempel. Har utenriksministeren planer om å øke utenriksstasjoner tilbake til nivået det lå på, eller innføre andre tiltak for å gjøre det enklere for de som søker om familiegjenforening?
 • Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:996 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Mener statsråden det er behov for en ny lederutdanning i brann- og redningstjenesten, og vil regjeringen gi DSB i oppdrag å starte arbeidet med etableringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:995 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Vil det komme nye vurderinger av smitteverntiltak for svangerskap, fødsel og barsel, og vil statsråden sørge for at helseforetakene ikke innfører begrensninger i partners adgang til å delta i forberedelsene til fødsel, under fødsel og i barseltiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:994 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Flere av landets folkehøyskoler kommer skjevt ut ifbm. pensjonsreformen. Folkehøyskolene er pålagt å drive non profit og har ikke hatt anledning til å legge opp penger, og mangler midler til å betale endringspremie for ansatte som går av med AFP i perioden 2023 – 2027. Flere av skolene kommer nå i en vanskelig situasjon. Vil Kunnskapsministeren gjøre noe med dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:993 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden fremskaffe oversikt over hva de 50 største kulturinstitusjonene i Norge har fått i koronatilskudd, samt hvor stort underskudd/overskudd de har hatt i samme periode.
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:992 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Vil regjeringen støtte opp om nettverket av (særlig kvinnelige) afghanske menneskerettighetsaktivister som har fått asyl i Norge og legge til rette for at disse skal kunne fortsette sitt arbeid herfra, for eksempel ved å ta hensyn til ønsker om bosetting i østlandsområdet?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:991 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden fremskaffe oversikt over bonusutbetalinger i fylkeskommunale og kommunale kraftselskaper for 2021 og 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:990 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden forsikre om at utprøving av nye typer fartsdumper er trafikksikre for alle trafikantgrupper?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:986 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Hva er status på regjeringens arbeid med evalueringen av offentlighetsloven og når kan Stortinget forvente at regjeringen følger opp evalueringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:985 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Er statsråden villig til å gå bort fra kravet om PCR-test ved positivt resultat på hurtigtest, og hvor raskt kan man eventuelt få på plass et selvregistreringssystem slik at vi opprettholder oversikten over nye smittede?
 • Skriftlig spørsmål fra Sara Bell (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:984 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å få slutt på den uverdige praksisen hvor omsorgstjenestene overfor enkeltpersoner med store bistandsbehov legges ut på anbud til private omsorgsfirma?