Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Næringsministeren NFD (1 - 20 av 74)
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2203 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 10.08.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil statsministeren ta initiativ til å løfte denne problematikken opp på et internasjonalt nivå for å hjelpe rederi og sjøfolk?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2198 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 10.08.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Hva vil statsråden gjøre for å få hentet hjem norske sjøfolk som har sittet fast på skip i månedsvis som følge av korona-situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2192 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Besvart: 10.08.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Hva kom ut av møtet mellom de 13 landene under «International Maritime Virtual Summit on Crew Changes», hvilken rolle spilte Norge i dette arbeidet, og kan Norge ta et internasjonalt initiativ til at det opprettes såkalte «crew changes hubs» på strategiske steder i verden for å foreta nødvendig mannskapsbytte på skip og fartøy, herunder at det også opprettes ordninger med bruk av eksempelvis charterfly for å få mannskap til og fra land der ordinære flyvninger er suspendert grunnet Covid-19 situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2190 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Besvart: 11.08.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Norske sjøfolk som på grunn av koronapandemien, er isolert til havs påføres en stor menneskelig belastning. Hva er regjeringens konkrete planer for å få de isolerte sjøfolkene hjem?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2168 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Besvart: 10.08.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre batteriproduksjon i Norge, som den som FREYR planlegger i Mo i Rana, og mener statsråden at det gjøres nok i forhold til konkurransen med andre potensielle lokaliseringer i Europa?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2155 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 01.07.2020

  Besvart: 07.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil Norge avvente utfallet og analysere prosessen i forbindelse med den pågående handelskonflikten mellom Australia og Kina?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2154 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 01.07.2020

  Besvart: 07.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil Norge kreve rett til uhindret og ikke-overvåket inspeksjon av arbeidsforholdene i kinesiske bedrifter som eksporterer varer til Norge etter at en frihandelsavtale trer i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2151 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 01.07.2020

  Besvart: 08.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Var det før og under utarbeidelsen av anbudet om ny foreningslov noen kontakt med tilbydere som kan være aktuelle for å legge inn anbud, og i tilfelle hvem?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2140 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 07.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Kan statsråden klargjøre om offentlige etater må utlyse alle innovasjonskontrakter, eller om kreative aktører kan få utviklingskontrakter/innovasjonskontrakter direkte mot offentlige etater?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2123 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 08.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Forberedelse av lovgiving er statens kjernevirksomhet og den oppgaven lyser regjeringen nå ut på anbud. Har Næringsministeren, eller andre ministre, planer om å lyse ut flere av statens kjerneoppgaver på anbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2114 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Hvordan har næringsministeren jobbet for å bedre konkurransesituasjonen i telekom-bransjen, og hvordan vil ministeren sikre et marked som kommer forbruker til gode i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2046 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Besvart: 02.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil næringsministeren ta de grepene som er nødvendige for å sikre 85 industriarbeidsplasser på Hellefoss Paper?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2038 (2019-2020)

  Innlevert: 24.06.2020

  Sendt: 24.06.2020

  Besvart: 30.06.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Nylig sendte 29 norske og internasjonale investorer et brev til Brasils myndigheter. De er bekymret for den økende avskogingen og økt press mot urfolk i Brasil. Denne utviklingen truer den langsiktige økonomiske utviklingen. Brevet er viktig for å få regjeringen i Brasil til å stanse avskogingen. Fra Norge signerte Storebrand, KLP, Gjensidige og Sparebank1. Delvis statseide DNB var den eneste av de store finansaktørene som ikke var med. Delvis statseide selskap, som Equinor, Hydro og Yara har tidligere unnlatt å kritisere den alvorlige situasjonen i Brasil. Støtter statsråden budskapet i brevet, og hva vil statsråden, som den største eieren i DNB, gjøre for at DNB gjør mer for å stanse avskogingen i Brasil?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2031 (2019-2020)

  Innlevert: 23.06.2020

  Sendt: 24.06.2020

  Besvart: 03.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Den nye sikkerhetsloven for Hong Kong er bare en av mange former for undertrykking av demokrati og menneskerettigheter som kinesiske myndigheter står for. Ved inngåelse av frihandelsavtaler har Norge både mulighet og ansvar for å sette krav til respekt for menneskerettigheter, rettsstat og ytringsfrihet. Disse prinsippene må prioriteres over økonomisk vinning for Norge. Vil Norge sette hensynet til demokrati og rettssikkerhet foran egen økonomisk gevinst i forhandlingene med Kina?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2024 (2019-2020)

  Innlevert: 23.06.2020

  Sendt: 23.06.2020

  Besvart: 20.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  I den avtalen mellom EFTA-Mercosur er det inkludert et bærekraftskapittel for å ivareta miljø og menneskerettigheter i tråd med internasjonale miljøvernavtaler. Hvilken effekt og forpliktelse kan et slikt bærekraftskapittel ha når det ikke er bindende på lik linje med de øvrige avtalekapitlene, og hvilke forpliktelser i miljøvernavtalene er det som ligger til grunn, Norges, Brasils eller alles forpliktelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2023 (2019-2020)

  Innlevert: 23.06.2020

  Sendt: 23.06.2020

  Besvart: 30.06.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Hvilke bindende forpliktelser innen klima og bærekraft mener statsråden er tilstrekkelige for å sikre at frihandelsavtaler som EFTA-Mercosur ikke går på bekostning av menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, småbrukere, og sårbare og verdifulle naturområder som regnskog?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2016 (2019-2020)

  Innlevert: 22.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 06.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Når planlegger regjeringen å fremme forslag om ratifisering av Mercosur-avtalen for Stortinget, og vil regjeringen stille krav om at avtalelandene har oppfylt sine miljøforpliktelser innen Paris-avtalens klimamål, redusert avskoging, bekjemping av ulovlig hogst og ivaretakelse av urfolks rettigheter, før forslag om ratifisering av avtalen blir fremmet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2007 (2019-2020)

  Innlevert: 21.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Besvart: 29.06.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Hvilke ytterligere tiltak, enten gjennom innretningen på ordningen for dekning av vedlikeholdskostnader eller andre ordninger, vil regjeringen iverksette for å ivareta den særegne situasjon til de omreisende tivoliene i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1999 (2019-2020)

  Innlevert: 21.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Besvart: 29.06.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Tirsdag 16. juni i år ga ledelsen i Elko i Modum beskjed til de 85 ansatte om at denne fabrikken i Scneider Electic- konseret skulle legges ned, og produksjonen flyttes til Tyskland. Det mange spør seg nå, er hvordan det er mulig at en slik fabrikk med store overskudd, også siste året, kan legges ned - kun for å tjene litt mer i et annet land. Kan statsråden gi dem et svar på dette, og finnes det nå ingen lovhjemler som kan stanse denne nedleggelsen om det hadde vært politisk vilje til det, etter at Omstillingsloven ble opphevet?
 • Skriftlig spørsmål fra Katrine Boel Gregussen (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1945 (2019-2020)

  Innlevert: 16.06.2020

  Sendt: 16.06.2020

  Besvart: 22.06.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  I sitt mandat for forhandlingene om e-handel i WTO sier regjeringen ingenting om krav om innsyn og tilgang til kildekoder og algoritmer. I avtaleutkastet som Storbritannia har lagt på bordet i forhandlingene med EU, ønsker Storbritannia forbud mot at myndighetene kan kreve at utenlandske selskaper skal overføre eller gi tilgang til kildekoder og algoritmer. Hva er regjeringens posisjon på dette inn i forhandlingene med Storbritannia?