Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Næringsministeren NFD (1 - 20 av 52)
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1084 (2020-2021)

  Innlevert: 26.01.2021

  Sendt: 27.01.2021

  Til behandling

  Mener næringsministeren at de statlige støtteordningene i forbindelse med koronaviruset har truffet sirkus- og tivolibransjen godt nok hittil, og hvilke justerte ordninger arbeider statsråden eventuelt med å få på plass, for å bidra til at Cirkus Arnardo og andre i deres bransje skal komme seg gjennom den koronarelaterte krisen de nå står oppe i?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1008 (2020-2021)

  Innlevert: 20.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Til behandling

  Hva gjør regjeringen konkret for raskt å følge opp den samlede merknaden fra næringskomiteen, slik at det blir mulig å starte byggingen av fornybar industri og flere arbeidsplasser på Braskereidfoss omgående?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:997 (2020-2021)

  Innlevert: 19.01.2021

  Sendt: 19.01.2021

  Til behandling

  Når kan vi forvente at regjeringen vil få på plass en tilfredsstillende løsning for reiseselskaper som har behov for å stille reisegarantier, og vil statsråden sørge for at en slik løsning også vil gjelde for ideelle selskaper slik som Aktive Fredsreiser?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:989 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 19.01.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 25.01.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil statsråden vurdere å gjøre tilpasninger slik at Borg Bingo og lignende bedrifter kan motta nødvendig kompensasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:972 (2020-2021)

  Innlevert: 16.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Besvart: 25.01.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Befolkningen i Meløy mener at Statkraft må vedlikeholde og holde Fykantrappa i god stand. Har Statkraft og andre statlige selskap lignende anlegg i Norge som blir stengt, basert på at det ikke er vilje til å vedlikeholde og sikre kulturhistoriske anlegg for alminnelig ferdsel, og vil statsråden engasjere seg i denne saken for å sikre at Fykantrappa fortsatt vil være åpen for allmenheten, og gjennom det bidra til økt folkehelse, opplevelsesbasert turisme, bruk av naturen som verdiskaper, historisk bevissthet og identitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:936 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 21.01.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Hvordan følger Konkurransetilsynet opp regjeringens bestilling om å særlig overvåke konkurransesituasjonen i norsk luftfart?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:883 (2020-2021)

  Innlevert: 07.01.2021

  Sendt: 08.01.2021

  Besvart: 15.01.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Viser til mitt spørsmål av 10. desember 2020 vedr. situasjonen for Trondheim Spektrum. Deres økonomiske situasjon er fortsatt uavklart og de føler de faller mellom to stoler når det gjelder de økonomiske kompensasjonsordningene i forbindelse med Covid-19 pandemien. Hvorfor kan ikke støtteordningen for publikumsåpne arrangement under næringsdepartementet inkludere underleverandører som Trondheim Spektrum, når underleverandører på kulturfeltet kan få støtte via Kulturdepartementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:866 (2020-2021)

  Innlevert: 05.01.2021

  Sendt: 06.01.2021

  Besvart: 13.01.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Meiner statsråden at Oslo er det best eigna utgangspunktet for det samanslåtte GIEK/Eksportkreditt til å støtte opp næringsliv langs kysten, eller vil regjeringa ta initiativ til lokalkontor til dømes i Ålesund, for å sikre betre tenester nærare der verdiskapinga skjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:841 (2020-2021)

  Innlevert: 04.01.2021

  Sendt: 05.01.2021

  Besvart: 12.01.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Korleis vil statsråden forsikre seg om at daglegvarekjedene syter for at bortfallet av sjokoladeavgifta og reduksjonen i avgifta på alkoholfrie drikkevarer faktisk kjem forbrukarane til gode?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:854 (2020-2021)

  Innlevert: 30.12.2020

  Sendt: 05.01.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 12.01.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Mange kommunale svømmehaller har måttet stenge som et smitteverntiltak. Dette medfører store inntektstap. Kommunale svømmehaller/anlegg får ikke koronastøtte på linje med tilsvarende som har andre eieformer. Hvor er grunnen til denne forskjellsbehandlingen, og vil finansministeren ta initiativ til å inkludere kommunale svømmehaller i støtteordningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:823 (2020-2021)

  Innlevert: 18.12.2020

  Sendt: 21.12.2020

  Besvart: 07.01.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  9. desember avdekket Aftenposten omfattende kontakt, deriblant på SMS, mellom Norsk Industri og regjeringen i forbindelse med beslutningen om fritak fra karantenebestemmelsene for utenlandske arbeidere. Kan næringsministeren utelukke det vært liknende kontakt og SMS-utveksling mellom næringslivets organisasjoner og regjeringen i forbindelse med utformingen av kompensasjonsordninger for næringslivet, inkludert midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:816 (2020-2021)

  Innlevert: 18.12.2020

  Sendt: 21.12.2020

  Besvart: 07.01.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Om Konkurransetilsynet ilegger de tre største kjedene et samlet gebyr på 21 milliarder kroner kan dette føre til at konkurransen i dagligvaremarkedet skades. Resultatet kan bli at forbrukerne må betale regningen gjennom økte priser, og at minst en av aktørene vil komme i økonomiske vanskeligheter slik at vi kan stå igjen med bare to kjeder. Hvordan vil statsråden følge opp denne saken for å sikre at konkurransen og forbrukernes interesser ikke blir skadelidende?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:778 (2020-2021)

  Innlevert: 16.12.2020

  Sendt: 17.12.2020

  Besvart: 23.12.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil statsråden gå i dialog med reiselivsnæringen på Svalbard for å etablere et bedre samarbeid om de rammer som reiselivsbedriftene jobber innenfor, og vil regjeringen sørge for at de seriøse reiselivsbedriftene på Svalbard kan få rimelige og letthåndterte rammer for sin virksomhet når den foregår innenfor de regler for sikkerhet og miljøhensyn som gjelder?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:775 (2020-2021)

  Innlevert: 15.12.2020

  Sendt: 16.12.2020

  Besvart: 04.01.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets intensjon med å innlemme eventbransjen i omstillingsordningen, og når kan vi forvente at dette kommer på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:758 (2020-2021)

  Innlevert: 14.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 18.12.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil finansministeren vurdere ventilordninger som fanger opp bedrifter som har falt utenfor den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:749 (2020-2021)

  Innlevert: 14.12.2020

  Sendt: 14.12.2020

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 21.12.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Det går fram av eit oppslag i Frifagbevelse.no den 27.11.20 at Statnett ikkje vil nytte Wizz Air. Har Statnett ein høgare standard for krav til faglege rettar i selskap dei kjøper tenester av, enn resten av staten, eller vil statsministeren oppmode andre deler av staten og statlege selskap til å ta same standpunkt som Statnett?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:699 (2020-2021)

  Innlevert: 10.12.2020

  Sendt: 11.12.2020

  Besvart: 17.12.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Verftsnæringa i Norge er ei kapitalintensiv næring som slit og som har fått store ekstrakostnader pga koronapandemien. Stor bruk av utanlandske gjestearbeidare og karantenereglane slår hardt ut.Ved nybygging av skip må ca 70% av kostnadane forskotterast og vert betalt først når skipet er ferdig Bankane har også sett ned ratinga frå nivået ein hadde før pandemien, noko som gjer det vansklegare å reise kapital.Endringane i Giek er ikkje tilstrekklege. Kva tiltak vil statsråden iverksette for å redde jobbane og denne viktige næringa?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:687 (2020-2021)

  Innlevert: 10.12.2020

  Sendt: 10.12.2020

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 17.12.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil regjeringen vurdere å inkludere nedenfornevnte tiltak i ordningen, eller har regjeringen vurdert andre ordninger for å hindre nedleggelse av viktige sosiale tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:685 (2020-2021)

  Innlevert: 10.12.2020

  Sendt: 10.12.2020

  Besvart: 17.12.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Trondheim Spektrum et kommunalt AS i Trondheim, frykter konkurs som følge av Covid-19 pandemien. Støtteordningene som så langt har kommet gir ikke nok åpning for støtte til aktører som Trondheim Spektrum. Arenaer som Spektrum defineres ikke som underleverandører, dermed faller de i stor grad utenfor. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Trondheim Spektrum og andre anlegg i samme situasjon blir definert som underleverandør i arrangementsordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:679 (2020-2021)

  Innlevert: 09.12.2020

  Sendt: 09.12.2020

  Besvart: 15.12.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Hydros tre anlegg i Brasil fører til nesten tre ganger så store årlige utslipp som all innenriks luftfart i Norge, melder DN 9. desember. For andre gang på fire år avlyser Hydro å iverksette klimatiltak ved å bytte ut tungolje med gass. Synes statsråden Hydro tar tilstrekkelig samfunnsansvar med denne beslutningen, og hva mener statsråden regjeringens rolle er for å sørge for at statlig eide selskaper tar ansvar for å redusere sine utslipp i utlandet i tråd med klimamålene?