Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Halleland, Terje (1 - 20 av 21)
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2253 (2018-2019)

  Innlevert: 04.09.2019

  Sendt: 05.09.2019

  Besvart: 17.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at lov og verneforskrift knyttet til grågås reflekterer dagens situasjon med en økende grågåsbestand, og blir et dynamisk forvaltningsverktøy for å oppnå bestandsregulering?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2022 (2018-2019)

  Innlevert: 01.08.2019

  Sendt: 01.08.2019

  Besvart: 12.08.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hva er regjeringens holdning til utvikling av thoriumbasert energi, og er det aktuelt å legge til rette for forskning og utvikling av thorium-prosjekter, herunder ved hjelp av offentlige virkemidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2021 (2018-2019)

  Innlevert: 01.08.2019

  Sendt: 01.08.2019

  Besvart: 07.08.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hva skjer dersom etablering av nytt kraftforbruk på Haugalandet utløser behov for økt overføringskapasitet i strømnettet, og hvordan vil kostnadsfordelingen bli i en slik situasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1981 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 27.06.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Hva skjer dersom etablering av nytt kraftforbruk på Haugalandet utløser behov for økt overføringskapasitet i strømnettet, og hvordan vil kostnadsfordelingen bli i en slik situasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1678 (2018-2019)

  Innlevert: 22.05.2019

  Sendt: 22.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Sett i lys av debatten om hvilke næringer som representerer "den nye oljen", kan statsråden gi et anslag på hva bruttoverdiskapningen er i oljenæringen sammenlignet med gjennomsnittet på land og mellom næringer, for eksempel reiseliv og industri?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1104 (2018-2019)

  Innlevert: 28.02.2019

  Sendt: 28.02.2019

  Besvart: 07.03.2019 av finansminister Siv Jensen

  Sett i lys av den siste tids utspill fra flere hold som sår usikkerhet rundt petroleumsnæringen vår, kan statsråden gi et anslag på hva en rask nedstengning av norsk sokkel faktisk vil koste oss?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:460 (2018-2019)

  Innlevert: 26.11.2018

  Sendt: 27.11.2018

  Besvart: 03.12.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Hva vil landbruksministeren gjøre for å sikre nødvendig kunnskap om matproduksjon og sunn mat hos ungdommen og hvordan kan en i den sammenhengen bruke mattilsynet?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2193 (2017-2018)

  Innlevert: 04.09.2018

  Sendt: 05.09.2018

  Besvart: 11.09.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden gjøre rede for hvorfor Klima og miljødepartementet ikke viderefører dispensasjonen til å bruke kunstig lys og elektronisk overvåkning av jervebås under lisensfelling av jerv i Oppland mens evaluering pågår? Vil statsråden ta initiativ til å endre loven for å åpne for nye og mer effektive jaktmetoder for uttak?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:431 (2012-2013)

  Innlevert: 07.12.2012

  Sendt: 10.12.2012

  Besvart: 19.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

  E134 Stordalstunnelen er omtalt i NTP med oppstart i perioden 2010 - 2013. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet. Det er fra Statens vegvesen varslet at det vil komme mindre endringer til den godkjente planen, men at disse vil ha relativt små konsekvenser for kostnadene i prosjektet. Hvordan ser statsråden for seg det videre arbeidet for å sikre at prosjektet holder en fremdrift som tidligere omtalt?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:1548 (2010-2011)

  Innlevert: 01.06.2011

  Sendt: 03.06.2011

  Besvart: 17.06.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  Støtter statsråden fylkesmannen sitt forbud mot bølgesurfing på Jærstrendene?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1272 (2010-2011)

  Innlevert: 14.04.2011

  Sendt: 15.04.2011

  Besvart: 02.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Jernbaneverket er ansvarlig for det offentlige jernbanenettet i Norge. Dette gjelder også etablering av togstopp. Vil statsråden ta initiativ til at Kviamarka i Hå kommune får et etterlengtet togstopp?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:1271 (2010-2011)

  Innlevert: 14.04.2011

  Sendt: 15.04.2011

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 02.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Finner statsråden det naturlig at en kommune skal kunne overprøve et fylkeskommunalt vedtak på et område som fylkeskommunen har ansvaret for?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:963 (2010-2011)

  Innlevert: 24.02.2011

  Sendt: 25.02.2011

  Besvart: 07.03.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Skatteloven sier at man skal skatte til den kommunen hvor man har sitt hjem, jf § 3-1. Skattemyndighetene nekter i flere tilfeller å oppfylle dette prinsippet ved å skattemessig tvangsbosette ektepar på samme sted, selv om Lignings-ABC klart fastslår at ektefeller som ikke kan anses å ha noe felles hjem, skal behandles som bosatt hver for seg. Mener finansministeren skattemyndighetenes praksis er uriktig og vil han eventuelt ta et initiativ for å presisere lovverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:501 (2010-2011)

  Innlevert: 09.12.2010

  Sendt: 10.12.2010

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 20.12.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

  Regjeringen har endelig, etter 5 års utsettelse, fått på plass en avtale om grønne sertifikater med Sverige. Det gleder vi oss over. Regjeringen har vært tidlig ute med å slå fast at produsentens inntekter fra grønne sertifikater skal skattelegges. Vil forbrukernes utgifter på grønne sertifikater belegges med mva.?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:131 (2010-2011)

  Innlevert: 21.10.2010

  Sendt: 22.10.2010

  Besvart: 28.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  I sin behandling av arealplaner differensierer ikke fylkesmannen i Rogaland mellom kommuner med større eller mindre press i strandsonen slik statlige retningslinjer i plan- og bygningsloven åpner for. Vil statsråden endre fylkesmannen i Rogaland sin praksis i slike saker?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:130 (2010-2011)

  Innlevert: 21.10.2010

  Sendt: 22.10.2010

  Besvart: 28.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  Vil statsråden med bakgrunn i de nye opplysningene ta initiativ til å omgjøre sitt avslag om ny lokalisering for Ikea på Forus næringspark?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1168 (2009-2010)

  Innlevert: 06.05.2010

  Sendt: 07.05.2010

  Besvart: 31.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Vil Statsråden ta initiativ for en videre fremdrift for Egersund Næringspark?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:956 (2009-2010)

  Innlevert: 26.03.2010

  Sendt: 26.03.2010

  Besvart: 12.04.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

  Kommunene merker en sterk vekst i statens styringsambisjoner. Stiller statsråden seg bak overstyringen som fylkesmannsembete gjennomfører ovenfor kommunene?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:230 (2009-2010)

  Innlevert: 23.11.2009

  Sendt: 23.11.2009

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 02.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Regjeringen har varslet avgift på biodrivstoff og begrunnet dette blant annet med at biler som bruker dette drivstoffet i like stor grad bidrar slitasje på veier, ulykker, kø etc. og må derfor ta sin del av kostnaden. Når kan vi forvente at el-biler og hydrogenbiler avgiftsbelegges for å dekke disse kostnadene?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:226 (2009-2010)

  Innlevert: 20.11.2009

  Sendt: 23.11.2009

  Besvart: 27.11.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  Kommer Regjeringen til å fjerne eller endre omsetningspåbud på biodrivstoff når Regjeringen er skeptisk til miljøgevinsten av et slikt drivstoff?