Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kaski, Kari Elisabeth (1 - 20 av 72)
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1701 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Besvart: 03.06.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hvordan beregnet Finansdepartementet at forslaget til avgifter for 2019 presentert i Prop1 LS (2018-2019) ville virke på salget av elbiler i 2019, og hvor stor del av forklaringen utgjør feilberegningen av elbilsalget på nedjusteringen av de trendberegnede skatte- og avgiftsinntektene som presenteres i revidert nasjonalbudsjett 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1603 (2018-2019)

  Innlevert: 10.05.2019

  Sendt: 10.05.2019

  Besvart: 23.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Sommerstengte fødeavdelinger gir hvert år en rekke utfordringer for fødende kvinner landet rundt, særlig i distriktene der kvinner allerede har lang reisevei. Kan statsråden opplyse om hvor mange fødende som vil rammes av sommerstenge fødeavdelinger i sommer, hvilke fødeavdelinger som skal holdes sommerstengt, hvilke tiltak vil statsråden innføre for å sikre at disse får nødvendig og god oppfølging, og hvilke grep vil han ta for å sikre at færre fødeavdelinger må holde sommerstengt i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1516 (2018-2019)

  Innlevert: 26.04.2019

  Sendt: 26.04.2019

  Besvart: 03.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Er de seks nye kampflyene som Stortinget gav sin tilslutning til å bestille i behandlingen av statsbudsjettet for 2019 allerede bestilt, og i tilfelle, kan bestillingen kanselleres, og hvilke kostnader vil påløpe ved en eventuell kansellering?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1493 (2018-2019)

  Innlevert: 23.04.2019

  Sendt: 24.04.2019

  Besvart: 30.04.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvorfor ble Stortinget i Prop 1S (2018-2019) ikke informert om de betydelige behovene for inndekning i de kommende forsvarsbudsjettene som vil følge av at styringsmålet ikke nås?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1397 (2018-2019)

  Innlevert: 04.04.2019

  Sendt: 04.04.2019

  Besvart: 08.04.2019 av finansminister Siv Jensen

  Tar finansministeren avstand fra stortingsrepresentant Helgheims uttalelser på Politisk kvarter 21. mars og mener finansministeren fjorårets ekstremsommer er en del av en større tendens?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1290 (2018-2019)

  Innlevert: 22.03.2019

  Sendt: 22.03.2019

  Besvart: 10.04.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hva er fordelingseffekten av CO2-avgiften og andre miljøavgifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1275 (2018-2019)

  Innlevert: 21.03.2019

  Sendt: 21.03.2019

  Besvart: 01.04.2019 av finansminister Siv Jensen

  Tar finansministeren avstand fra stortingsrepresentant Jon Helgheims uttalelser om klimaendringene på NRKs Politisk Kvarter 21.mars 2019, og mener finansministeren fjorårets ekstremsommer er en del av en større tendens?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1148 (2018-2019)

  Innlevert: 05.03.2019

  Sendt: 06.03.2019

  Besvart: 14.03.2019 av finansminister Siv Jensen

  Er innvandring hovedårsaken til økt økonomisk ulikhet og hvis ikke, hva er hovedårsaken til økt økonomisk ulikhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1135 (2018-2019)

  Innlevert: 04.03.2019

  Sendt: 04.03.2019

  Besvart: 11.03.2019 av finansminister Siv Jensen

  Vil finansministeren legge til grunn fremoverskuende vurderinger knyttet til klimarisiko i anbefalingen om energiaksjer i Statens pensjonsfond utland?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1116 (2018-2019)

  Innlevert: 01.03.2019

  Sendt: 04.03.2019

  Besvart: 14.03.2019 av finansminister Siv Jensen

  Gitt at innvandrergruppen deles inn i arbeidsinnvandrere fra EU/EØS, og flyktninger og asylsøkere, hvilken av disse to gruppene har hatt størst påvirkning på forskjellsutviklingen i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1099 (2018-2019)

  Innlevert: 27.02.2019

  Sendt: 28.02.2019

  Besvart: 12.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Er statsråden enig i Helse Møre og Romsdals forslag om å legge ned rehabiliteringssenteret på Aure og mener statsråden at nedleggelsesforslagene i Helse Møre og Romsdal vil ivareta et likeverdig og godt helsetilbud for befolkningen i fylket?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1060 (2018-2019)

  Innlevert: 22.02.2019

  Sendt: 22.02.2019

  Besvart: 04.03.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Denne uken har rystende tall og historier fra Forsvaret kommet fram. Undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret gjennomført høsten 2018 viser at over 160 sier de har blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt bare det siste året. Undersøkelsen forteller også om seksualisert språk og annen krenkende adferd. Hvordan vil forsvarsministeren følge opp denne rapporten, og hvilke tiltak vil iverksettes for å endre kulturen i hele Forsvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1035 (2018-2019)

  Innlevert: 20.02.2019

  Sendt: 21.02.2019

  Besvart: 04.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Mange sykehus rundt i landet opplever trange budsjetter og at de må kutte i driften, noe som igjen går ut over tilbudet til pasientene. Et konkret eksempel er sykehuset i Arendal, som må kutte ca. 15 millioner kroner i drift. 13 stillinger må bort. Er helseministeren bekymret for sykehusøkonomien og konsekvensene budsjettkuttene får for pasientene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:844 (2018-2019)

  Innlevert: 30.01.2019

  Sendt: 30.01.2019

  Besvart: 05.02.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hvilke våpenproduserende selskaper har Statens Pensjonsfond Utland investert i, og hva er siste års (2017/2018) avkastning av disse investeringene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:840 (2018-2019)

  Innlevert: 29.01.2019

  Sendt: 30.01.2019

  Besvart: 04.02.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  På hvilken måte har Norges partnerland-samarbeid med Mosambik vært basert på Utenriksdepartementets politisk-økonomiske maktanalyse?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:778 (2018-2019)

  Innlevert: 21.01.2019

  Sendt: 22.01.2019

  Besvart: 24.01.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hvilke kommuner må sette ned eiendomsskatten om forslaget fra den nylig inngåtte regjeringserklæringen om å senke maksimalsats i kommunal eiendomsskatt fra 5 til 4 promille blir vedtatt, og hvor mye vil hver enkelte av disse kommunene få redusert sine inntekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:777 (2018-2019)

  Innlevert: 21.01.2019

  Sendt: 22.01.2019

  Besvart: 29.01.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hva er provenyeffekten av å innføre fradrag for bompengeutgifter, slik den nye regjeringserklæringen slår fast skal innføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:742 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Besvart: 23.01.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Det pågår en ny bølge av voldelig forfølgelse mot homofile og lesbiske i Tsjetsjenia. Amnesty International melder at rundt 40 personer nå skal være fengslet i et regjeringsbygg i den russiske republikken og to er døde som følge av tortur. Vil regjeringen ta opp menneskerettighetsbruddene mot homofile og lesbiske i Tsjetsjenia med de russiske myndighetene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:729 (2018-2019)

  Innlevert: 14.01.2019

  Sendt: 14.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hvordan vil regjeringen sørge for at nordmenn som skjuler formue i Dubai/De forente arabiske emirater blir oppdaget og må betale skatt til Norge i tråd med lovverket, og vil regjeringen ta initiativ til bedre avtaler om informasjonsutveksling med Dubai?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:670 (2018-2019)

  Innlevert: 03.01.2019

  Sendt: 04.01.2019

  Besvart: 11.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Nylig viste Dagsavisen til at antallet ledere ved Folkehelseinstituttet hadde økt med om lag 20 prosent samtidig som man nedbemannet med 20 prosent som følge av blant annet regjeringens såkalte ABE-reform. Har statsråden noen oversikt som viser utviklingen i antall ledere per medarbeider innen statsforvaltningen de siste årene?