Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Aasland, Terje (1 - 20 av 27)
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2260 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 13.09.2018

  Besvart: 20.09.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Mener statsråden at klimaendringene er menneskeskapte?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2239 (2017-2018)

  Innlevert: 10.09.2018

  Sendt: 11.09.2018

  Besvart: 18.09.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Regjeringen vil at Color Line skal kunne flagge Kiel-fergene til NIS og med det erstatte 685 norske sjøfolk med billigere utenlandsk arbeidskraft. Vil regjeringen opprettholde språkkravet slik at store deler av det utenlandske mannskapet må beherske skandinavisk eller er statsrådens hensikt å endre språkkravet, vil han evt. gjøre andre endringer for å sikre at Color Line skal få «full effekt» og kunne bytte ut nesten 685 ansatte, eller er regjeringens regnestykker feil?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2020 (2017-2018)

  Innlevert: 07.08.2018

  Sendt: 07.08.2018

  Rette vedkommende: Fiskeriministeren

  Besvart: 13.08.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2019 (2017-2018)

  Innlevert: 07.08.2018

  Sendt: 07.08.2018

  Rette vedkommende: Fiskeriministeren

  Besvart: 13.08.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Kan statsministeren forsikre om at Sandberg faktisk er innforstått med alvoret av å ikke følge sikkerhetsregler/råd fra sikkerhetsmyndighetene og at dette ikke vil gjentas og at det er Sandberg selv som gjennom sin forståelse av situasjonen har bedt om møte med PST for å avklare ytterligere forhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1989 (2017-2018)

  Innlevert: 01.08.2018

  Sendt: 01.08.2018

  Besvart: 10.08.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil statsråden bidra til mer åpenhet og bedre offentlig innsyn i vesentlige spørsmål omkring etableringen av fremtidig deponi for farlig våtorganisk avfall og vil da i så fall det være mulig å få opplyst om hvilke norske og utenlandske bedrifter som benytter deponiet i dag, hvor stor andel av deponikapasiteten på Langøya disse benytter og om det finnes alternativer til deponi for disse bedriftene?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1988 (2017-2018)

  Innlevert: 01.08.2018

  Sendt: 01.08.2018

  Besvart: 06.08.2018 av statsminister Erna Solberg

  Kan statsministeren redegjøre og eventuelt utdype forhold omtalt i begrunnelsen for dette spørsmålet og for hvilke relevante vurderinger og tiltak som ble gjort eller burde vært gjort før, under og etter den omtalte reisen?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1778 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil statsråden gjøre for å ivareta og videreutvikleanleggsspesifikk nukleær kompetanse ved Haldenreaktoren i årene frem mot en eventuell dekommisjonering er mulig, og har NFD gitt noen føringer overfor IFE når det gjelder muligheter for å opprettholde drift i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1773 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 21.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Er det hjemmel for å gjennomføre denne ekstrainnkrevingen, og vil statsråden påse at denne urimelige innkrevingen av bompenger stanses før omkjøringen starter?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1655 (2017-2018)

  Innlevert: 24.05.2018

  Sendt: 25.05.2018

  Besvart: 31.05.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Mener statsråden det er god oppfølging av det overordnede målet for planen om å skape en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet slik det fremkommer i «Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser» som var ett utrykt vedlegg til Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1640 (2017-2018)

  Innlevert: 23.05.2018

  Sendt: 23.05.2018

  Besvart: 29.05.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Har statsråden i dag en løsning eller alternativ plan på fjerning av det radioaktive avfallet knyttet til Søve gruver på Ulefoss, og vil statsråden sørge for at de berørte partene, Telemark fylkeskommune og Nome kommune, holdes løpende orientert om framdriften i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1412 (2017-2018)

  Innlevert: 24.04.2018

  Sendt: 24.04.2018

  Besvart: 03.05.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Det er snart ett år siden et samla Storting ba regjeringen utrede muligheten til å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, slik Stoltenberg II-regjeringen la opp til i sin siste handlingsplan mot sosial dumping i 2013. Kan statsråden berolige oss med at arbeidet er i gang - og at regjeringen faktisk ønsker å gjøre noe dersom utredningen viser at det er mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1411 (2017-2018)

  Innlevert: 24.04.2018

  Sendt: 24.04.2018

  Besvart: 04.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Mener statsråden at utviklingsplanen er fulgt opp med tanke på hva som skal ligge av helsetjenester ved Rjukan sykehus og som var grunnlaget for statsrådens beslutning om å akseptere nedleggelse av akuttfunksjonen ved Rjukan sykehus og vil statsråden nå ta et initiativ til at man ikke ytterligere redusere helsetilbudet ved Rjukan sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1240 (2017-2018)

  Innlevert: 23.03.2018

  Sendt: 23.03.2018

  Besvart: 05.04.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange skip har flagget til NIS de siste to årene, hvor mange har flagget fra NOR til NIS, og hvor mange norske sjøfolk er nå sysselsatt på skipene som har flagget fra NOR til NIS og hvor mange er sjøfolk er sysselsatt på disse skipene totalt?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1217 (2017-2018)

  Innlevert: 21.03.2018

  Sendt: 22.03.2018

  Besvart: 04.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Landsforeningen for overvektige mener en ventetid opp mot 2-3 år er uakseptabelt! Dette er pasienter som ofte har smerteproblematikk knyttet til muskel og skjelett, mange har psykiske helseplager i form av depresjon. Begge diagnosene står høyt på lista over sykefraværsgrunner i arbeidslivet og koster samfunnet og den enkelte mye. Er statsråden enig i at en ventetid på 2-3 år er uakseptabel og at ledig behandlingskapasitet ved sykehuset Telemark bør utnyttes?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1156 (2017-2018)

  Innlevert: 13.03.2018

  Sendt: 13.03.2018

  Besvart: 20.03.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan kan statsråden ha satt seg i en situasjon hvor budskapet han har oppgitt å ville fremføre så til de grader har blitt misforstått, og hvordan vil han sikre at slike situasjoner ikke oppstår igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1084 (2017-2018)

  Innlevert: 05.03.2018

  Sendt: 05.03.2018

  Besvart: 12.03.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  På hvilke måter, på hvilke tidspunkt og med hvilken begrunnelse har statsråden gitt uttrykk overfor styret eller noen av styrets medlemmer for at en prosess knyttet til daglig leder skulle stoppes eller på andre måter gitt uttrykk for sitt syn på daglig leder og/eller en styrebehandling av forhold knyttet til daglig leder, og mener statsråden at hans inngripen er i tråd med statens prinsipper for god eierstyring?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1071 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 08.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Er samferdselsministeren enig i at hans opplegg for byvekstavtale for byområdet Grenland innebærer at det vil, i følge sitat fra Thorleif Fluer Vikre, «dale ned noen usle millioner i belønning for å loppe innbyggerne i Grenland for ytterligere bompenger», og at «nullvekstmålet ikke bør inkludere vekst som skyldes økt befolkning»?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:806 (2017-2018)

  Innlevert: 29.01.2018

  Sendt: 29.01.2018

  Besvart: 06.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvordan mener statsråden at departementets avslag på innsyn i saksdokumenter harmonerer med tidligere løfter om åpenhet rundt behandlingen av mulig nytt avfallsdeponi i Brevik?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:798 (2017-2018)

  Innlevert: 25.01.2018

  Sendt: 26.01.2018

  Besvart: 02.02.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Hvordan vil utbetalinger fra havbruksfondet fordele seg per kommune, gitt at samtlige etablerte aktører i grønne områder benytter seg av tilbudet om 2 % vekst, at oppdrettere som er omfattet av unntaksreglene benytter seg av tilbudet om 6 % vekst og at resterende kapasitet tildeles på auksjon til pris på 120.000 kroner per tonn?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:728 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 18.01.2018

  Besvart: 05.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vi har fått opplysninger om at Standard Norges komiteer nå må finansieres av eksterne kilder og vi hører også bekymring for norsk deltakelse i internasjonale komiteer som følge av at dette må finansieres av deltakerne selv. Er det gjort endringer i finansieringen av Standard Norges komiteer, kan statsråden garantere at dette ikke går utover det viktige arbeidet som gjøres av disse komiteene, og hvordan sikrer statsråden at Norge er tilstrekkelig representert i det internasjonale arbeidet, herunder ISO?