Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Oslo (1 - 16 av 16)
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 44 (2015-2016)

  Datert: 06.05.2016

  Til behandling

  Det siste året har foreldre, lærere, skoleledelse og politiet i deler av Oslo meldt om en urovekkende økning av narkotikasalg på skolene. Dette gjelder en rekke videregående skoler, men det har også blitt mer utbredt på ungdomsskoler. Kyniske narkotikanettverk utvider sine markeder ved å verve elever som brukere og langere. Dette fører til at flere får rusproblemer, dropper ut av skolen og kan bli kriminelle. Det oppstår også mer vold og utrygghet på skoler og i berørte nærmiljøer. Det er behov for en bred kampanje hvor foreldre, skoler, bydeler, ungdom, frivillige organisasjoner og nærmiljøene går sammen med politiet om å forebygge og stanse narkotikanettverkene. Politiet hadde tidligere gode erfaringer med forebyggende skolebesøk med narkotikahunder, men dette er falt bort pga. nye regler. Er statsråden enig i at innsatsen mot narkotikasalg på skoler må trappes opp, og hvordan ser han for seg at regjeringen kan bidra?
 • Interpellasjon fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 43 (2015-2016)

  Datert: 04.05.2016

  Til behandling

  Mange steder i verden brytes menneskerettighetene hver dag ved produksjon av varer som selges til oss i Norge. Alt fra klær og mobiltelefoner til kaffe, kakao og tobakk kan være produsert i bedrifter der mennesker blir utsatt for helseskader eller utnyttet i slavearbeid eller barnearbeid. Stortinget vedtar nå regler for offentlige innkjøp som sikrer at grunnleggende menneskerettigheter ikke brytes. Det er veldig bra. Problemet er at disse reglene ikke hjelper vanlige forbrukere som ønsker å handle etisk. Vi ønsker derfor at disse reglene også skal gjelde for privat næringsliv, slik at private bedrifter får et større ansvar for hvordan varene de kjøper inn er produsert. Vil statsråden sikre at grunnleggende menneskerettigheter ikke brytes ved at regler for innkjøp også blir gjeldende for privat næringsliv?
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2015-2016)

  Datert: 02.05.2016

  Til behandling

  De fleste minoritetsgrupper ønsker å tilpasse seg vårt arbeidsliv og våre lover, regler og normer uten særordninger. I noen områder og miljøer i Oslo og andre steder med høyere ledighet er det imidlertid grunn til bekymring for at skikker og adferd med religiøs begrunnelse blir et hinder for sysselsetting. Eksempelvis er det grupper som ikke vil jobbe på arbeidsplasser der det selges eller serveres drikkevarer med alkohol eller kjøtt som ikke er halalslaktet. Eller det er begrenset hvilke jobber man kan ta pga. bekledning som hindrer bevegelse og kommunikasjon. Noen vil ikke jobbe der det vaskes toaletter som menn har brukt. Det at man ikke vil hilse i hånden på motsatt kjønn kan også være vanskelig å praktisere. Det blir mange typer jobber som utelukkes på denne måten. Hvordan mener statsråden at Nav og andre etater bør arbeide med disse spørsmålene, og er hun enig i at det er behov for å utvikle klarere retningslinjer?
 • Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 37 (2015-2016)

  Datert: 28.04.2016

  Besvart: 23.05.2016 av finansminister Siv Jensen

  Om regelverkene for land-for-land-rapportering og betydningen av at rapporteringen er åpen
 • Interpellasjon fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 36 (2015-2016)

  Datert: 25.04.2016

  Til behandling

  Autonome biler, dvs. biler som kan kjøre uten å styres av mennesker, er allerede en realitet. I årene fremover vil en rekke slike modeller komme på markedet, også flere helelektriske modeller. Dette åpner for billigere bildelingsløsninger, mer samkjøring, at færre vil ha behov for å eie egen bil, mindre behov for parkeringsplasser, lavere klimautslipp, færre ulykker og mindre behov for veikapasitet inn mot byene. Dagens veglovgivning inneholder allerede bestemmelser om bileiers objektive ansvar. Er dagens regelverk tilpasset en stor bilpark av kollektivt eide eller selskapseide autonome biler, og hva gjør statsråden for å sikre at arbeidet med ny nasjonal transportplan tar inn over seg det reduserte behovet for veikapasitet som følge av en økt andel samkjøring i selvkjørende biler?
 • Interpellasjon fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2015-2016)

  Datert: 25.04.2016

  Besvart: 23.05.2016 av finansminister Siv Jensen

  Om erstatninger og bedragerianmeldelse etter bilprodusenters juks med utslippstester og programvare i bilene for å kunne markedsføre et kunstig lavt drivstofforbruk
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2015-2016)

  Datert: 21.04.2016

  Til behandling

  Om en strategi for at fødselsomsorgen i de store byene skal ha så høy kvalitet som mulig, og at fødsler planlagt på sykehus faktisk skjer på sykehus
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2015-2016)

  Datert: 31.03.2016

  Besvart: 28.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Om forskningsstrategi på utenriksfeltet
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2015-2016)

  Datert: 18.02.2016

  Besvart: 14.03.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om muligheten for å få Oslo byråd bort fra å gi seg selv tittelen "byregjering", og respektere begrepsbruken som er innarbeidet over 30 år
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2015-2016)

  Datert: 16.02.2016

  Besvart: 29.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om behovet for å trappe opp innsatsen mot organisert kriminalitet, og om å bruke begrepet i målstyringen
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2015-2016)

  Datert: 10.02.2016

  Besvart: 15.03.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om å skape framtidens næringsliv og legge til rette for entreprenørskap og nyskaping på alle nivåer, slik at vi kan løse de store utfordringene Norge står overfor
 • Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2015-2016)

  Datert: 02.02.2016

  Besvart: 01.03.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Om initiativ for å styrke Tunisia i regionen, med henvisning til at landet trenger investeringer og bistand for å skape arbeidsplasser og sosial stabilitet
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2015-2016)

  Datert: 15.12.2015

  Besvart: 11.02.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Om oppfølging av målene Stortinget satte ved behandlingen av eierskapsmeldingen for arbeid med likestilling og ledelse i selskaper med stort statlig eierskap
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2015-2016)

  Datert: 11.11.2015

  Besvart: 26.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

  Om bedre oppfølging av adoptivfamilier etter adopsjonen
 • Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2015-2016)

  Datert: 20.10.2015

  Besvart: 05.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om initiativ det siste året for å arbeide med haldningar, leiarskap og kultur i politiet og Politidirektoratet, og særleg ein kultur for openheit kring kritikkverdige episodar
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2015-2016)

  Datert: 08.05.2015

  Besvart: 10.11.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om tiltak for å sikre tidlig og bedre samordnet innsats når elever er i ferd med å droppe ut fra videregående skole