Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Oslo (1 - 11 av 11)
 • Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2016-2017)

  Datert: 21.03.2017

  Til behandling

  Valget og regjeringsskiftet i Myanmar har vært viktig på veien mot demokrati i landet. Men fortsatt besitter militæret betydelig makt, og den sivile regjeringen har ikke mandat til å stanse den militære aggresjonen i landets mest alvorlige konfliktområder, som borgerkrigen i nord (Kachin- og Shan-staten) og overgrepene mot rohingya-muslimene i Rakhine-staten. Dette stiller regjeringen i en svært vanskelig posisjon nasjonalt og internasjonalt, og det er en betydelig risiko for tilbakeslag i landets demokratiserings- og fredsprosess. Hvilken rolle mener utenriksministeren at Norge kan spille for videre demokratiseringsprosess i Myanmar, og hvilke aktører mener utenriksministeren kan delta fra norsk side i dette arbeidet?
 • Interpellasjon fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2016-2017)

  Datert: 20.03.2017

  Til behandling

  En av statens viktigste oppgaver er å beskytte innbyggerne. 22. juli 2011 minnet oss om alvoret i dette. Gjørv-kommisjonen beskrev vesentlige mangler i vår beredskap. Stoltenberg II-regjeringen startet raskt arbeidet med å følge opp Gjørv-kommisjonens anbefalinger. Før stortingsvalget 2013 kritiserte stortingsrepresentant Erna Solberg dette arbeidet. Fire år etter valget er det få spor av gjennomføringskraften Solberg lovet Stortinget. Det er ikke bevilget penger til bygging av et nasjonalt beredskapssenter, regionale øvingssentre eller kjøp av politihelikoptre. Riksrevisjonens krasse kritikk av regjeringens arbeid for å sikre viktige objekter i Norge mot terror er siste påminnelse om svak gjennomføringskraft. Hvordan forklarer statsministeren at gjennomføringskraften hennes her har vært så svak, og hva er fremdriften i oppfølgingen av Gjørv-kommisjonens anbefalinger?
 • Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2016-2017)

  Datert: 15.02.2017

  Besvart: 13.03.2017 av utenriksminister Børge Brende

  Om styrking av Norges innsats for trosfrihet, og hva Norge best kan bidra med for kristne og andre minoriteter i Midtøsten
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2016-2017)

  Datert: 07.02.2017

  Til behandling

  Diakonhjemmet og Lovisenberg Diakonale sykehus har tilkjennegitt interesse for å overta ansvaret for finansiering, utbygging og drift av 'nye Aker lokalsykehus'. Dette gir muligheter for rask etablering av det nye lokalsykehuset basert på langvarig avtale med Helse Sør-Øst. Det foreligger også muligheter for at Oslo flytter storbylegevakten til Aker. Oslo trenger ny legevakt, og en slik tjeneste tilbys best med tilknytning til et akuttsykehus. Kapitalen bak investeringene behøver ikke å komme fra staten. De to stiftelsene sier de har midler og styrke til å prosjektere, finansiere og bygge, og de har kompetanse på akkurat dette fra egen virksomhet. Kan statsråden tenke seg å invitere Diakonhjemmet og Lovisenberg til et samarbeid med tanke på etablering av et nytt lokalsykehus i Oslo?
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2016-2017)

  Datert: 02.02.2017

  Besvart: 21.03.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om hva Norge kan bidra med for å demme opp for innskrenkninger i kvinners rettigheter i våre europeiske naboland og verden for øvrig
 • Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2016-2017)

  Datert: 27.01.2017

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart: 07.03.2017 av utenriksminister Børge Brende

  Om å motvirke nedbyggingen av internasjonalt samarbeid USA nå har startet, og samtidig videreføre Norges gode relasjon med landet
 • Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2016-2017)

  Datert: 26.01.2017

  Besvart: 21.02.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om oppfølging av sentrale punkter i skatteforliket, bl.a. om skatterådgiveres taushetsplikt, informasjonsplikt om selskapsstrukturer mv. og opplysningsplikt i skatteplanleggingspakker, samt unngåelse av inntektsskifting i flernasjonale selskaper
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2016-2017)

  Datert: 12.01.2017

  Besvart: 21.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om opptrapping av innsatsen mot kriminelle gjenger, med henvisning til utviklingen i enkelte områder i Oslo i 2016
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kulturministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2016-2017)

  Datert: 21.11.2016

  Besvart: 06.12.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om sosial utjamning innen idretten, så alle får like muligheter til å delta
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2016-2017)

  Datert: 28.10.2016

  Besvart: 24.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om styrking og utvikling av Norges innsats mot menneskesmugling
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2016-2017)

  Datert: 29.09.2016

  Besvart: 08.11.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om å legge til rette for at mulighetene som følger av at Norge blir hovedland på bokmessen i Frankfurt 2019, blir brukt til å løfte norsk litteratur og all norsk kultur