Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Oslo (1 - 9 av 9)
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 62 (2014-2015)

  Datert: 24.03.2015

  Til behandling

  Universitetsmuseene spiller en viktig rolle i formidling av natur- og kulturhistorie, og forvalter samlinger med over ti millioner gjenstander. Museene opplever imidlertid uklar og uforutsigbar finansiering. Kvalitetsreformens finansieringsmodell tilgodeser i liten grad museumsdriften, og museene taper kampen om midlene over basisfinansieringen fra Kunnskapsdepartementet. Ved fremleggingen av finansieringssystemet varslet departementet at det ville komme en egen museumskomponent i insentivordningen. Det har ikke skjedd. Forslaget om å innføre insentiver både for samlingsforvaltningen og for formidlingen ble gjentatt i stortingsmeldingen om universitetsmuseer fra 2008, 'Tingenes tale', men ble ikke fulgt opp. Hvordan vil statsråden sørge for at det viktige samfunnsoppdraget universitetsmuseene har, blir tilstrekkelig og forutsigbart finansiert?
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 41 (2014-2015)

  Datert: 22.01.2015

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 26.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  I samarbeidsavtalen står det at sexkjøpsloven skal evalueres, og statsministeren har sagt til Stortinget at hun har et pragmatisk forhold til om loven bør oppheves eller ikke. I byene som er mest berørte, Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, har Høyre-topper som Fabian Stang, Stian Røsland, Trude Drevland mfl. gått imot å oppheve den. Evalueringen av sexkjøpsloven, utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, kom i august i fjor. Den viser bl.a. at etterspørselen er redusert med omkring 45 pst. sammenliknet med en utvikling uten loven, at det er færre bakmenn, at loven har en holdningsskapende effekt ved at særlig færre unge menn kjøper sex, og at den har bidratt til mindre menneskehandel i Norge. I Sverige har det vært bred enighet om sexkjøpsloven siden 1999, noe som har gitt loven mer gjennomslag. Vil statsråden bidra til ro rundt loven også her i Norge, og la den virke i en del år før eventuelle nye evalueringer?
 • Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2014-2015)

  Datert: 15.12.2014

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 27.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om en strategi for videreutvikling av Longyearbyen som et livskraftig lokalsamfunn, med henvisning til at kulldriften er på vei ut
 • Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2014-2015)

  Datert: 01.12.2014

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart: 13.01.2015 av utenriksminister Børge Brende

  Om å bidra til at så gode internasjonale bærekraftsmål som mulig blir fastsatt i New York i september, og å omsette dem til nasjonale indikatorer, mål og politikk
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2014-2015)

  Datert: 18.11.2014

  Besvart: 06.01.2015 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om tiltak i forbindelse med alvorlig truet flysikkerhet i våre nærområder, med henvisning til en rekke farlige episoder med russiske militærfly
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2014-2015)

  Datert: 03.11.2014

  Besvart: 18.12.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om brudd på luftkvalitetsdirektivet pga. lokal helseskadelig forurensning fra gassen NO¨2 og svevestøv, og hva statsråden vil gjøre for at Oslo og de andre kommunene skal kunne framlegge egnede tiltak innen Miljødirektoratets frist
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2014-2015)

  Datert: 18.09.2014

  Besvart: 18.11.2014 av utenriksminister Børge Brende

  Om norske initiativ for å skape fred og bidra til økonomisk utvikling i Somalia
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2014-2015)

  Datert: 16.06.2014

  Besvart: 14.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om asylsøkeres rettssikkerhet, sett i lys av at en svært liten andel av UNEs avslag prøves for domstolene, og at 65 pst. av sakene som er prøvd, ble omgjort
 • Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2014-2015)

  Datert: 06.06.2014

  Besvart: 16.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om korleis statsråden vil arbeide med haldningar, kultur og leiarskap i politiet, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet