Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Oslo (1 - 4 av 4)
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Til behandling

  En av de viktigste bærebjelkene i norsk sikkerhetspolitikk er basepolitikken, prinsippet om at bare norske militærbaser tillates i Norge. I 70 år har alle norske regjeringer overholdt dette prinsippet. Basepolitikken har altså blitt satt på prøve og fungert gjennom svært skiftende sikkerhetspolitiske omstendigheter. De siste årene ser Solberg-regjeringen ut til å ha åpnet opp for amerikanske militærbaser i Norge. Amerikanske styrker er etablert på Værnes og ifølge militære kilder også på Setermoen. USA har i tillegg budsjettert med å bygge ut Rygge flyplass slik at den kan brukes av amerikanske militærfly. Den norske regjering har ikke informert Stortinget og offentligheten tilstrekkelig underveis. Hva har regjeringen gjort for å skaffe demokratisk forankring og utrede konsekvensene av åpning for permanent amerikansk militær tilstedeværelse i Norge, og hvordan definerer regjeringen den norske basepolitikken?
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2017-2018)

  Datert: 23.02.2018

  Besvart: 10.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Vara

  Om politiets arbeid mot kriminelle gjenger og bakmennene til disse, og bruk av metoder som kommunikasjonsovervåking og dataavlesing i den sammenhengen
 • Interpellasjon fra Mudassar Kapur (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2017-2018)

  Datert: 20.12.2017

  Besvart: 08.02.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om utfordringen knyttet til at multinasjonale selskaper tilpasser seg bort fra skatt, slik at de ikke skatter i land hvor de har virksomhet
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2017-2018)

  Datert: 06.11.2017

  Besvart: 28.11.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Om tiltak for å ta mer grunnleggende grep mot sosial kontroll og æresvold i Norge