Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Oslo (1 - 3 av 3)
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kulturministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2016-2017)

  Datert: 21.11.2016

  Til behandling

  Rapporten Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo viser at dobbelt så mange 13-19-åringer med høy sosialøkonomisk status er aktive i idrettslag i forhold til dem med lav status. En årsak kan være kostnadene til treningsavgifter, utstyr, treningsleirer, turneringer m.m. En annen kan være at klubber i lavinntektsområder har mindre tilgang på sponsorpenger, gaver og ressurspersoner. Det blir vanskeligere å tilby gode treningsforhold i fotballhaller eller på baner med undervarme vinterstid, og å hyre inn trenere med utdanning. Også tilskuddsordninger som momskompensasjon og grasrotandelen har den bivirkningen at de gir mest til klubber som har mest fra før. Bildet av forskjeller innen idretten forsterkes av at toppledere blant annet i NFF har lønninger på flere millioner som virker demotiverende på frivillig innsats. Hvordan vil statsråden jobbe for sosial utjamning innen idretten så alle får like muligheter til å delta?
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2016-2017)

  Datert: 28.10.2016

  Besvart: 24.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om styrking og utvikling av Norges innsats mot menneskesmugling
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2016-2017)

  Datert: 29.09.2016

  Besvart: 08.11.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om å legge til rette for at mulighetene som følger av at Norge blir hovedland på bokmessen i Frankfurt 2019, blir brukt til å løfte norsk litteratur og all norsk kultur