Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Oslo (1 - 9 av 9)
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 62 (2014-2015)

  Datert: 24.03.2015

  Til behandling

  Universitetsmuseene spiller en viktig rolle i formidling av natur- og kulturhistorie, og forvalter samlinger med over ti millioner gjenstander. Museene opplever imidlertid uklar og uforutsigbar finansiering. Kvalitetsreformens finansieringsmodell tilgodeser i liten grad museumsdriften, og museene taper kampen om midlene over basisfinansieringen fra Kunnskapsdepartementet. Ved fremleggingen av finansieringssystemet varslet departementet at det ville komme en egen museumskomponent i insentivordningen. Det har ikke skjedd. Forslaget om å innføre insentiver både for samlingsforvaltningen og for formidlingen ble gjentatt i stortingsmeldingen om universitetsmuseer fra 2008, 'Tingenes tale', men ble ikke fulgt opp. Hvordan vil statsråden sørge for at det viktige samfunnsoppdraget universitetsmuseene har, blir tilstrekkelig og forutsigbart finansiert?
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 41 (2014-2015)

  Datert: 22.01.2015

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 26.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om å bidra til ro rundt sexkjøpsloven og la den virke i en del år før eventuelle nye evalueringer
 • Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2014-2015)

  Datert: 15.12.2014

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 27.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om en strategi for videreutvikling av Longyearbyen som et livskraftig lokalsamfunn, med henvisning til at kulldriften er på vei ut
 • Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2014-2015)

  Datert: 01.12.2014

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart: 13.01.2015 av utenriksminister Børge Brende

  Om å bidra til at så gode internasjonale bærekraftsmål som mulig blir fastsatt i New York i september, og å omsette dem til nasjonale indikatorer, mål og politikk
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2014-2015)

  Datert: 18.11.2014

  Besvart: 06.01.2015 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om tiltak i forbindelse med alvorlig truet flysikkerhet i våre nærområder, med henvisning til en rekke farlige episoder med russiske militærfly
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2014-2015)

  Datert: 03.11.2014

  Besvart: 18.12.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om brudd på luftkvalitetsdirektivet pga. lokal helseskadelig forurensning fra gassen NO¨2 og svevestøv, og hva statsråden vil gjøre for at Oslo og de andre kommunene skal kunne framlegge egnede tiltak innen Miljødirektoratets frist
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2014-2015)

  Datert: 18.09.2014

  Besvart: 18.11.2014 av utenriksminister Børge Brende

  Om norske initiativ for å skape fred og bidra til økonomisk utvikling i Somalia
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2014-2015)

  Datert: 16.06.2014

  Besvart: 14.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om asylsøkeres rettssikkerhet, sett i lys av at en svært liten andel av UNEs avslag prøves for domstolene, og at 65 pst. av sakene som er prøvd, ble omgjort
 • Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2014-2015)

  Datert: 06.06.2014

  Besvart: 16.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om korleis statsråden vil arbeide med haldningar, kultur og leiarskap i politiet, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet