Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Oslo (1 - 9 av 9)
 • Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2016-2017)

  Datert: 15.02.2017

  Til behandling

  Trosfriheten er under press. Det rapporteres om svært grove og systematiske brudd på trosfriheten i langt flere land i den siste årsrapporten fra USAs kommisjon for internasjonal religionsfrihet. Den samme tendens meldes fra organisasjonene 'Stefanusalliansen' og 'Åpne Dører'. I islamske stater og (tidligere) kommunistland er utfordringene størst. I Midtøsten bidrar islamsk ekstremisme nå til at en region som før besto av mange religiøse grupper, nå renses for kristne, jesidier og andre livssynsminoriteter. I Irak er bare kurdiske områder relativt trygge for disse gruppene, og kurdisk selvstyre er en nøkkel til fortsatt trygghet. Hvordan vil utenriksministeren styrke Norges innsats for trosfrihet, og hva mener han Norge best kan bidra med for kristne og andre minoriteter i dagens konfliktfylte Midtøsten?
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2016-2017)

  Datert: 07.02.2017

  Til behandling

  Diakonhjemmet og Lovisenberg Diakonale sykehus har tilkjennegitt interesse for å overta ansvaret for finansiering, utbygging og drift av 'nye Aker lokalsykehus'. Dette gir muligheter for rask etablering av det nye lokalsykehuset basert på langvarig avtale med Helse Sør-Øst. Det foreligger også muligheter for at Oslo flytter storbylegevakten til Aker. Oslo trenger ny legevakt, og en slik tjeneste tilbys best med tilknytning til et akuttsykehus. Kapitalen bak investeringene behøver ikke å komme fra staten. De to stiftelsene sier de har midler og styrke til å prosjektere, finansiere og bygge, og de har kompetanse på akkurat dette fra egen virksomhet. Kan statsråden tenke seg å invitere Diakonhjemmet og Lovisenberg til et samarbeid med tanke på etablering av et nytt lokalsykehus i Oslo?
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2016-2017)

  Datert: 02.02.2017

  Til behandling

  Kvinner over hele verden marsjerte 21. januar for likestilling og mangfold, fordi man nå opplever at grunnleggende rettigheter er truet. Den amerikanske presidentens gjeninnføring av den såkalte "Global Gag Rule" (GGR) er dramatisk for kvinners rett til egen kropp, likestilling og fattigdomsbekjempelse, fordi det først og fremst rammer tilgang til reproduktiv helse som prevensjon og seksualundervisning blant de mest sårbare kvinnene i verden. I tillegg rammer det kampen for seksuelle rettigheter for oss alle. Samtidig ser vi stadige forsøk på innskrenkninger i kvinners rettigheter i flere europeiske land. Det gjelder ikke bare i allerede restriktive land som Irland og Polen, men også i land som Spania og Frankrike. Hvordan vil statsministeren møte den nye trusselen som kvinner opplever, og hva kan Norge bidra med for å demme opp for utviklingen i våre europeiske naboland og verden for øvrig?
 • Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2016-2017)

  Datert: 27.01.2017

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Til behandling

  Folk i hele verden er redde for president Trumps proteksjonisme, isolasjonisme, opprustning og sabotering av Paris-avtalen om globale klimakutt. USA har nå startet en nedbygging av internasjonalt samarbeid innen handel, klima, miljø og kvinners rettigheter. USAs forhold til FN, NATO, Europa, Russland, Kina og Midtøsten er i stor endring. Det kan være svært negativt for Norge og Europa med hensyn til globalt samarbeid om fattigdoms- og utviklingsproblemer, fredsarbeid, en mer demokratisk verden og kampen mot katastrofale menneskeskapte klimaendringer. Hvis USA bryter Paris-avtalen, kan straffetoll være et motgrep. Norge og likesinnede land må derfor utgjøre en global motkraft til USAs nye politikk, og samtidig ha en tett og god dialog med USAs regjering og opposisjon. Hva vil utenriksministeren gjøre for å motvirke den reaksjonære og kunnskapsforaktende retningen USA nå tar og samtidig videreføre Norges historiske gode relasjon med USA?
 • Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2016-2017)

  Datert: 26.01.2017

  Besvart: 21.02.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om oppfølging av sentrale punkter i skatteforliket, bl.a. om skatterådgiveres taushetsplikt, informasjonsplikt om selskapsstrukturer mv. og opplysningsplikt i skatteplanleggingspakker, samt unngåelse av inntektsskifting i flernasjonale selskaper
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2016-2017)

  Datert: 12.01.2017

  Besvart: 21.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om opptrapping av innsatsen mot kriminelle gjenger, med henvisning til utviklingen i enkelte områder i Oslo i 2016
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kulturministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2016-2017)

  Datert: 21.11.2016

  Besvart: 06.12.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om sosial utjamning innen idretten, så alle får like muligheter til å delta
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2016-2017)

  Datert: 28.10.2016

  Besvart: 24.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om styrking og utvikling av Norges innsats mot menneskesmugling
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2016-2017)

  Datert: 29.09.2016

  Besvart: 08.11.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om å legge til rette for at mulighetene som følger av at Norge blir hovedland på bokmessen i Frankfurt 2019, blir brukt til å løfte norsk litteratur og all norsk kultur