Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Velg sesjon
Velg status for spørsmålet
Skriv inn spørsmålnummer

Finn interpellasjon etter

Velg parti
Velg fylke

Velg representant

Oslo (1 - 20 av 20)

Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Interpellasjon nr. 72 (2013-2014)

Datert: 11.04.2014

Til behandling

Det er bred politisk enighet om å bekjempe svart økonomi, blant annet for å sikre ryddighet i arbeidslivet, et godt skattegrunnlag og velferden. I en serie med artikler har Aftenposten dokumentert hvordan denne parallelle økonomien opererer og hvordan den også gjør seg gjeldende der det offentlige er byggherrer. Utstrakt bruk av underleverandører gjør det stadig vanskeligere å sikre seg at kjeden i et prosjekt er 'ren'. Et system med en skatteattest gir åpenbart begrenset verdi og kan i enkelte tilfeller fremstå som en falsk forsikring. Grensesnittet for taushetsplikt/effektiv bekjempelse av svart økonomi bør vurderes. Det samme gjelder hvilke krav byggherrer bør få for å sikre at kjeden av leverandører etterlever reglene. Ikke minst er vi avhengig av at ulike myndighetsutøvere samarbeider tett og godt. Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen iverksette for å bekjempe den svarte økonomien?

Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 71 (2013-2014)

Datert: 10.04.2014

Til behandling

Norge sitter på noen av de beste vindressursene i Europa, ikke minst når det gjelder havvind. Etter at det første klimaforliket ble inngått i 2008, har det blitt bevilget betydelig støtte til forskning på havvind i Norge, blant annet gjennom opprettelse av to Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), finansiering av vindklynger i Midt-Norge og Bergen, og til pilotprosjekt gjennom Enova. Det juridiske rammeverket kom på plass gjennom havvindloven i 2010. Den store optimismen i havvindmiljøene i 2008 har imidlertid blitt snudd til pessimisme, som følge av en vedvarende høykonjunktur i oljeindustrien, og manglende politiske avklaringer av formålet med forskningsaktiviteten. Næringen nærmer seg et punkt hvor vi enten må gå videre med faktiske utbyggingsprosjekter i Norge eller legge om innsatsen. Hvilken strategi har statsråden for videre satsning på havvind i Norge?

Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 61 (2013-2014)

Datert: 25.03.2014

Til behandling

Nets er infrastrukturen for betalingsformidling i Norge og store deler av Norden, ved sammenkoblingen av bankkonti og forretninger i et nettverk som i 2013 formidlet mer enn 6 milliarder korttransaksjoner fra mer enn 33 millioner betalingskort og ca. 500 000 forretninger. Denne samfunnskritiske infrastrukturen er nå solgt for ca. 19 mrd. kroner med forbehold om myndighetens godkjenning til en kjøpergruppe bestående av Advent International, ATP og Bain Capital. Vil statsråden i behandlingen av saken legge til grunn at den norske personopplysningsloven fortsatt vil sikre personvernet for norske brukere av e-faktura, e-arkivering, Avtalegiro, Betalingsservice, nasjonale BankID-løsninger samt for brukere av kreditt- og debetkort, for eksempel BankAxept?

Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 55 (2013-2014)

Datert: 18.03.2014

Til behandling

Vest-Sahara regnes av FN som det største uløste kolonispørsmålet i verden i dag. Mesteparten av territoriet har vært okkupert av Marokko siden 1975. Marokko kontrollerer to tredjedeler av området og har adskilt den siste tredjedelen med en mur og et landminefelt. I dag bor flertallet av den saharawiske befolkningen i kummerlige forhold i flyktningleirer i Algerie, og er avhengige av humanitær hjelp. Siden 1991 har det vært våpenhvile i området, overvåket av FN-operasjonen MINURSO, men kolonispørsmålet forblir uløst. Verdenssamfunnet har et betydelig ansvar for å gi saharawiene råderett over eget land og egne naturressurser. På hvilken måte vil utenriksministeren bidra til at Norge tar en internasjonal pådriverrolle for å gi Afrikas siste koloni tilbake til sitt folk, saharawiene?

Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 51 (2013-2014)

Datert: 14.03.2014

Til behandling

Norge har ved flere korsveier spilt en viktig rolle i arbeidet med ikke-spredning og nedrustning. I 2007 tok Norge og Tyskland initiativ til å få atomnedrustning på NATOs dagsorden. I Innst. S. nr. 29 (2008-2009), jf. St.meld. nr. 27 (2007-2008) Nedrustning og ikke-spredning mente en enstemmig utenrikskomité at målet var å eliminere alle atomvåpen. Våren 2013 arrangerte Norge Oslo-konferansen om humanitære konsekvenser av atomvåpen, som ble fulgt opp i Mexico 13.-14. mars i år. Med et klart mål om en verden fri for atomvåpen; hvordan vil utenriksministeren arbeide videre med det humanitære sporet fram mot Tilsynskonferansen for ikke-spredningsavtalen i 2015?

Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 46 (2013-2014)

Datert: 10.03.2014

Til behandling

Det er enighet på Stortinget om at klimaendringene er vår tids største utfordring. Samtidig er det åpenbart at norsk klimapolitikk er mislykket. Utslippene er i dag om lag 5 prosent høyere enn i 1990, og Stortinget har vedtatt et klimaforlik med målsettinger som ikke innfrir FNs anbefalinger. Forliket kan innfris ved å kutte norske utslipp fra 49,8 millioner tonn i 1990 til 47 millioner tonn i 2020. FN anbefaler at rike land kutter opp mot 40 prosent i samme periode hvis togradersmålet skal nås. I mars viste Miljødirektoratet at Norge ligger bak skjema også når det gjelder disse beskjedne målsettingene. I tillegg er de fleste eksperter enige om at kvotehandel ikke fungerer. På andre politikkområder ville en slik mangel på fremdrift fått alvorlige konsekvenser for de ansvarlige. Hvilken strategi har statsråden for å skape en ny klimapolitikk som kutter utslipp i det tempoet som er nødvendig for å unngå katastrofale klimaendringer?

Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 45 (2013-2014)

Datert: 10.03.2014

Til behandling

'I løpet av det siste året har flere ekstreme islamister fra Norge, gjennom deltakelse i kamp med militante grupper i utlandet, fått økt kapasitet til å gjennomføre terrorhandlinger. Enkelte av dem som returnerer fra slike opphold, vil representere en trussel mot norske interesser.' Det skriver PST i sin trusselvurdering. Stortinget skjerpet straffeloven § 147 mot terror. Enhver krigsdeltakelse, også når den ikke tar sikte på å utøve terror, senker terskelen for voldsbruk. Ved retur til Norge vil våpenkunnskap, sammen med lavere terskel for bruk, være en stor risiko, langt ut over et terrorscenario. I tillegg vil slike personer i noen miljøer få en status som kan bidra til ytterligere rekruttering. Vurderer statsråden lovhjemlene som tilstrekkelige for å hindre personer i å få krigserfaring i land som ikke anerkjenner folkeretten, og som i et større bilde kan utgjøre en trussel i Norge?

Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Interpellasjon nr. 44 (2013-2014)

Datert: 07.03.2014

Besvart: 01.04.2014 av statsminister Erna Solberg

Om å involvere de frivillige redningsorganisasjonene mer i nasjonalt beredskapsarbeid, og utnytte kapasiteten deres i beredskapssammenheng bedre

Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 34 (2013-2014)

Datert: 18.02.2014

Besvart: 27.03.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Om en strategi for å sikre en utvikling og bruk av norske fjorder som ivaretar naturmangfoldet, med henvisning bl.a. til sjødeponering fra gruvedrift

Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 28 (2013-2014)

Datert: 29.01.2014

Besvart: 04.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Om organisering av norsk jernbanesektor på en hensiktsmessig måte forut for innføringen av EUs fjerde jernbanepakke

Interpellasjon fra Marianne Marthinsen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 27 (2013-2014)

Datert: 24.01.2014

Besvart: 25.02.2014 av utenriksminister Børge Brende

Om å ta et initiativ overfor FN for å sørge for sikkerheten til de iranske dissidentene i Irak, etter flere angrep på disse fra irakiske styrker

Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 26 (2013-2014)

Datert: 16.01.2014

Besvart: 25.02.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Om hvilken språkpolitikk regjeringen vil føre, og om oppfølging av den gjeldende språkmeldingen

Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 25 (2013-2014)

Datert: 07.01.2014

Besvart: 18.03.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Om hvordan regjeringen vil gå videre med områdesatsingene i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen for å bekjempe forskjeller og fremme integrering og bedre miljø

Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 24 (2013-2014)

Datert: 07.01.2014

Besvart: 25.02.2014 av utenriksminister Børge Brende

Om hva Norge kan gjøre for å bidra til å unngå total statskollaps i Eritrea, med den destabilisering det kan bety for regionen og Afrikas Horn

Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2013-2014)

Datert: 09.12.2013

Besvart: 30.01.2014 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Om planer og visjoner for det nordiske forsvarssamarbeidet i 2014, under Norges formannskap i NORDEFCO

Interpellasjon fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

Interpellasjon nr. 14 (2013-2014)

Datert: 04.12.2013

Besvart: 04.02.2014 av finansminister Siv Jensen

Om det inntektspolitiske samarbeidet mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere, og hvordan regjeringen vil bidra til at den norske modellen fungerer best mulig

Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 9 (2013-2014)

Datert: 25.11.2013

Besvart: 16.01.2014 av utenriksminister Børge Brende

Om hvilken strategi utenriksministeren har for å utøve en global lederrolle i å fremme utdanning for alle, med henvisning til løftet om dette i regjeringsplattformen

Interpellasjon fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Interpellasjon nr. 8 (2013-2014)

Datert: 22.11.2013

Besvart: 07.01.2014 av finansminister Siv Jensen

Om hvorvidt det var statsrådens intensjon å øke skattebyrden for et stort antall enkeltmannsforetak - også utenfor landbrukssektoren - da arveavgiften ble fjernet, og om å gå igjennom hvordan de nye skattereglene slår ut også for denne gruppa

Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 7 (2013-2014)

Datert: 22.11.2013

Besvart: 11.12.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Om store utfordringer for helseforetakene Ahus og Oslo universitetssykehus som følge av raskt økende kapasitetsbehov

Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2013-2014)

Datert: 07.11.2013

Besvart: 28.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Om å bidra til at Stortinget får mer fullstendig informasjon enn tidligere om Scandinavian Star-brannen i 1990, bl.a. angående hendelsesforløp og eierforhold

Visste du ...

at Stortinget har en åpen datatjeneste som inneholder grunnlagsdata om blant annet saksgang med voteringer, representanter, spørsmål og svar?

Se også

Kort om interpellasjoner

En interpellasjon er et spørsmål som statsråden skal besvare i en interpellasjonsdebatt i et stortingsmøte. Les mer om spørsmål og interpellasjoner.

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget