Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Oslo (1 - 5 av 5)
 • Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2015-2016)

  Datert: 02.02.2016

  Til behandling

  Den 10. desember i fjor mottok Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog Nobels fredspris i Oslo for dialogprosessen som bidro til en moderne grunnlov, nyvalg og demokratiske institusjoner. Tunisia er imidlertid fortsatt i en kritisk fase. Ungdomsarbeidsledigheten er oppe i 40 prosent, og sikkerheten er mange steder alvorlig truet. Landet trenger både investeringer og bistand for å skape arbeidsplasser og sosial stabilitet. Hvilke initiativ vil utenriksministeren ta, eventuelt sammen med EU, for å styrke Tunisia i regionen?
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2015-2016)

  Datert: 15.12.2015

  Til behandling

  Om oppfølging av målene Stortinget satte ved behandlingen av eierskapsmeldingen for arbeid med likestilling og ledelse i selskaper med stort statlig eierskap
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2015-2016)

  Datert: 11.11.2015

  Besvart: 26.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

  Om bedre oppfølging av adoptivfamilier etter adopsjonen
 • Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2015-2016)

  Datert: 20.10.2015

  Besvart: 05.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om initiativ det siste året for å arbeide med haldningar, leiarskap og kultur i politiet og Politidirektoratet, og særleg ein kultur for openheit kring kritikkverdige episodar
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2015-2016)

  Datert: 08.05.2015

  Besvart: 10.11.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om tiltak for å sikre tidlig og bedre samordnet innsats når elever er i ferd med å droppe ut fra videregående skole