Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 5 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen legge fram et forslag om at godkjente private grunnskoler og videregående skoler kan inngå i en kommunal/fylkeskommunal skolebruksplan. Ved behov for reduksjon i antall skoleplasser som følge av elevtallsutviklingen må reduksjonen i det samlede antall elevplasser ikke svekke det offentlige skoletilbudet.

Gå til voteringsoversikten