Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Løseforslag:

  • Forslag nr. 6 fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

    Stortinget ber regjeringen utrede og fremme nødvendige forslag for å sikre profittfri skoledrift, gjennom nye organisasjonsformer som tilrettelegger for ideell virksomhet og samtidig sikrer innsyn i skolenes pengebruk.

Gå til voteringsoversikten