Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag fra Arbeiderpartiet

    Stortinget ber regjeringen sette i gang en rask revisjon av avhendingsloven med formål om å tydeliggjøre selgers og kjøpers rettigheter og plikter. I en slik gjennomgang må det vurderes om selgers informasjonsplikt skal omfatte boligens tekniske tilstand, og om de gode erfaringene fra den danske ordningen kan overføres til norsk lovverk.

Gå til voteringsoversikten