Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding romertall II.

    Dokument 8:68 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Hege Haukeland Liadal, Kari Henriksen, Arild Grande og Stine Renate Håheim om tryggere bolighandel – vedlegges protokollen.

Gå til voteringsoversikten