Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding

    Stortinget samtykkjer i at det vert reist eit nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen innanfor ei kostnadsramme på 5 327 mill. kroner i prisnivå juli 2013.

Gå til voteringsoversikten