Voteringsoversikt for sak:

Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.06.2021 Kl. 15:27:07)
  For

  Det ble votert over:

  Instillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (09.06.2021 Kl. 15:27:12)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i personopplysningsloven og offentleglova. Unntaksregelen for ytrings- og informasjonsfrihet i personopplysningsloven § 3, er endret for å legge til rette for mer nyanserte vurderinger av forholdet mellom ytrings- og informasjonsfriheten og personvernet. Endringen skal også gjøre bestemmelsen enklere å håndheve og praktisere for Datatilsynet.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet