Voteringsoversikt for sak:

Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.05.2021 Kl. 15:19:50)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (28.05.2021 Kl. 15:19:58)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven mv. Det er vedtatt et nytt straffebud rettet mot deling av bilder, filmer og lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter. Det nye straffebudet vil blant annet ramme uberettiget deling av seksualiserte og andre intime bilder og bilder av noen som utsettes for vold eller lignende ydmykelser.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet