Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om nasjonale retningslinjer og meldeplikt i eldreomsorgen for å motvirke vold og overgrep mot eldre
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (25.05.2021 Kl. 15:39:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (25.05.2021 Kl. 15:40:13)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (25.05.2021 Kl. 15:40:28)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Fremskrittspartiet om nasjonale retninglinjer og meldeplikt i eldreomsorgen for å motvirke vold og overgrep mot eldre. Et enstemmig storting har fattet følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen etablere nasjonale retningslinjer for utredning og håndtering av eldrevoldssaker." "Stortinget ber regjeringen etablere meldeplikt til tilsynsmyndighetene når det er grunn til å tro at eldre blir utsatt for vold og overgrep."

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger