Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om nedsettelse av minste forskuddsbeløp for rabatt på ferge til 1 000 kroner
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.12.2020 Kl. 15:05:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (07.12.2020 Kl. 15:05:45)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag om å nedsette minste forskuddsbeløp for rabatt på ferje til 1000 kroner. Det opprinnelige forslaget ble ikke vedtatt. Følgende vedtak ble gjort: Stortinget ber regjeringen vurdere lavere forskuddsbeløp for AutoPASS for ferge, og at dette blir vurdert for alle takstgrupper.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger