Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (21.04.2020 Kl. 17:46:07)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (21.04.2020 Kl. 17:46:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Geir Pollestad og Torgeir Knag Fylkesnes om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Forslaget oppnådde ikke flertall, men med flertallet bestående av Høyre, FrP, Venstre og KrF vedtok Stortinget å be regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg for å vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger