Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.12.2019 Kl. 15:11:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.12.2019 Kl. 15:11:43)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger