Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å styrke dag- og nattogtilbudet i Norge og mellom Norge og Europa
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.06.2019 Kl. 22:59:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.06.2019 Kl. 23:04:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (19.06.2019 Kl. 23:04:50)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag om å styrke dag- og nattogtilbudet i Norge og mellom Norge og Europa. Forslagsstiller Une Bastholm (MDG) fremmet 9 ulike delforslag , blant annet med forslag om etablering av nattogtilbud på konkrete strekninger. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger