Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om norsk satsing på havvindindustri
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.06.2019 Kl. 22:56:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.06.2019 Kl. 22:57:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (19.06.2019 Kl. 22:57:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4a Alternativ votering

  (19.06.2019 Kl. 22:57:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 4b Alternativ votering

  (19.06.2019 Kl. 22:57:51)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra A om norsk satsing på havvindindustri. Forslaget fikk ikke tilslutning i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger