Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å innfri klimastreikernes krav
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:28:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:28:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:28:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:29:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:29:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:29:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:30:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:30:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:30:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:31:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:31:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:31:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:32:39)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 14. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om klimastreik for klimakutt. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger