Voteringsoversikt for sak:

Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (13.06.2019 Kl. 23:59:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.06.2019 Kl. 00:00:38)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (14.06.2019 Kl. 00:01:01)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i reindriftsloven som innebærer at opplysninger om en siidaandels reintall kan gjøres tilgjengelige for andre internt i næringen. Det er også vedtatt endringer i reindriftsloven § 33 som medfører obligatorisk individmerking av rein. Denne individmerkingen kommer i tillegg til den tradisjonelle merkingen med øresnitt. Mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk ikke flertall. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte imot lovendringen.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet