Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (07.06.2019 Kl. 11:51:53)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (07.06.2019 Kl. 11:51:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om en rekke tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti støttet forslagene. Det er enighet om at legemiddelmangel er et økende problem som trenger oppmerksomhet. Regjeringspartiene støttet ikke forslagene, og begrunnet dette med at Helsedirektoratet i juni 2019 skal legge frem en rapport om beredskapen på legemiddelfeltet, og disse partiene ville derfor avvente Helsedirektoratets anbefalinger.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger