Voteringsoversikt for sak:

Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.05.2019 Kl. 21:03:18)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en stortingsmelding fra regjeringen om Norges fiskeriavtaler for 2019 og fisket etter avtalene i 2017 og 2018. Stortinget sluttet seg enstemmig til næringskomiteens innstilling i saken.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger