Voteringsoversikt for sak:

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:04:05)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har blitt forelagt overenskomster inngått med fremmede makter i 2015, og har behandlet saken. Et enstemmig Storting besluttet at saken vedlegges protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger