Voteringsoversikt for sak:

Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:04:44)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:04:52)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt en ny bestemmelse i ånsdsverkloven, § 112 a. Med dette inkorporeres forordning (EU) 2017/1128 - portabilitetsforordningen - i norsk rett. Forordningen forplikter tilbydere av nettbaserte innholdstjenester å tilby sine abonnenter adgang til tjenestene når de oppholder seg midlertidig utenfor Norge.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet