Voteringsoversikt for sak:

Endringer i markaloven (justering av markagrensen m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.03.2019 Kl. 18:05:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.03.2019 Kl. 18:06:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.03.2019 Kl. 18:06:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.03.2019 Kl. 18:07:17)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (12.03.2019 Kl. 18:07:40)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (12.03.2019 Kl. 18:08:05)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (12.03.2019 Kl. 18:09:09)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (12.03.2019 Kl. 18:09:31)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endring i markaloven (justering av markagrensen m.m.). Et flertall i Stortinget gav sin tilslutning til regjeringens forslag om endringer i markaloven.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet