Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:13:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:13:51)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:14:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:14:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:14:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:15:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:15:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:15:49)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:16:20)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:16:41)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 11. 11 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:16:57)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:17:18)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:17:39)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 14. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt statsbudsjett for 2019 på rammeområde 17. Dette omfatter kapitler under Samferdselsdepartementet, samt kap. 541 og 542 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (IT-politikk, internasjonalt IT-samarbeid). Vedtatt økonomisk ramme for rammeområdet i 2019 er 69,8 mrd. kr. Det ble også vedtatt at Stortinget ber regjeringen sikre at transportsektorens rolle som en del av totalforsvaret blir hensyntatt i arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan. Det ble levert inn flere løse forslag. De fleste forslagene falt, men forslag nr 16 og 17 ble vedtatt. Forslag nr 16 ble vedtatt mot 3 stemmer. Vedtaket medfører at Kystverkets fullmakt til forskuttering ble økt med 200 mill. kroner sammenliknet med regjeringens forslag, til 550 mill. kroner. Forslag nr 17 om at Stortinget ber regjeringen i fobindelse med statsbudsjettet for 2020 redegjøre for hvordan intensjonen i anmodningsvedtak 264 fra sesjonen 2017-2018 blir fulgt opp, ble enstemmig vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger