Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:45:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:45:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:45:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:46:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:46:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:46:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:47:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:48:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:49:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra A og SV om nye tiltak og virkemidler for å nå Stortingets klimamål for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020. Alle forslagene ble nedstemt av et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet