Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (31.01.2019 Kl. 16:42:54)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (31.01.2019 Kl. 16:42:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Sp om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket. Forslagene i dokumentet ble nedstemt av et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger