Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv.
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.01.2018 Kl. 13:55:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (18.01.2018 Kl. 13:56:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (18.01.2018 Kl. 13:56:50)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (18.01.2018 Kl. 13:57:27)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv. Representantforslagets B. pkt. 1 om å be regjeringen sikre at det gjøres en grundig, helhetlig og individuell vurdering av barnets beste i hver enkelt asylsak, og at disse vurderingene synliggjøres og begrunnes i vedtak, slik Barnekonvensjonen krever ble vedtatt mot stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet. Representantforslagets B. pkt. 2 er allerede behandlet i Stortinget og var derfor ikke til behandling. Representantforslagets B. pkt 3 og 4 ble forkastet mot stemmene fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger