Voteringsoversikt for sak:

Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2018 - lovsaker
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.12.2017 Kl. 14:02:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.12.2017 Kl. 14:03:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.12.2017 Kl. 14:03:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.12.2017 Kl. 14:04:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (12.12.2017 Kl. 14:04:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (12.12.2017 Kl. 14:04:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (12.12.2017 Kl. 14:05:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (12.12.2017 Kl. 14:05:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (12.12.2017 Kl. 14:06:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (12.12.2017 Kl. 14:06:24)
  For

  Det ble votert over:

  Merknad

  NB! Omforent voteringsorden. De ulike partienes primærstandpunkter går fram av merknadene i innstillingen. Det vises også til innstilling 2 S (2017-2018) og innstilling 3 S (2017-2018).

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 11. 11 Votering

  (12.12.2017 Kl. 14:06:32)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 12. 12 Votering

  (12.12.2017 Kl. 14:06:56)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt lovendringer knyttet til statsbudsjett for 2018.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen